4 cechy jakimi, odznaczał się Święty Stanisław Kostka

4 cechy jakimi, odznaczał się Święty Stanisław Kostka
Odpowiedź

był pomocny,wierny,wrażliwy,dążył do celu,uczciwy,kochał dzieci i młodzież

- pilny - sumienny - dążący do celu - pobożny - uczciwy

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

wymień cechy, jakimi odznaczał się Święty Stanisław Kostka

wymień cechy, jakimi odznaczał się Święty Stanisław Kostka...