Podsumowanie: parzydełkowce, płazińce, nicienie

PODSUMOWANIE PARZYDEŁKOWCE
1. Parzydełkowce to wodne (głównie morskie) zwierzeta, których ciało zbudowane jest z dwóch warst komórek (endodermy i ektodermy), połaczonych mezogleą. Nie mają wtórnej jamy ciała.
2. Mogą występować w dróch postaciach-osiadłego polipa i swobodnie pływającej meduzy. Obie te formy wykazują promienistą symetrię ciała i mają postać worka, którego wnętrze zajmuje jama gastralna (czasami podzielona pionowymi przegrodami), do której prowadzi otwór gębowy, u polipów okolony wieńcem czułków. Nie mają otworu odbytowego.
3. W większości sa to zwierzeta drapiezne, u których trawienie odbywa sie w jamie gastralnej (trawienie zewnatrzkomórkowe) i w komrókach endodermy (trawienie wewnatrzkomórkowe), Pokarm zdobywają za pomocą charakterystycznych parzydełek.
4. Nie występuje u nich układ oddechowy, wydalniczy ani krwionośny. Układ nerwowy jest typu rozproszonego bez środka centralnego.
5. Mogą rozmnażać się bezpłciowo (zazwyczaj przez pączkowanie lub stabilizację) lub płciowo. Rozwój najczęściej jest złozony (larwa planula), a czasami występuje zajwisko przemiany pokoleń-metageneza.
6. Kolonijne polipy (zwłaszcza u koralowców) mogą tworzyć zewnetrzne szkielety organiczne lub z węglanu wapnia. Wapienne koralowce madreporowe budują rafy koralowe.

PODSUMOWANIE PŁAZIŃCE:
1. Płazińce są trójwarstowcami (zbudowanymi z ekto-, ento- i mezodermy) o dwubocznej symetrii. Ich pierwotna jama ciała wypełniona jest komórkową parenchymą.
2. Wór powłokowo mięśniowy, tworzący zawnętrzna warstwę ciała płazińców, składa się z nabłonka (u wirków jest on orzęsiony, u pasożytów-syncytialny) i mięśni gładkich.
3. Układ pokarmowy płazińców składa się z gardzieli i jelita mniej lub bardziej rozgałęzionego. Nie ma w nim otworu odbytowego. Tasiemce w ogóle nie maja takiego układu.
4. Płazińce nie mają układu oddechowego i układu krążenia.
5. Ukąłd nerwowy tych zwierzat składa sie z pary zwojów nerwowych i odchodzących od nich pni nerwowych. Dość prymitywne jeszcze narządy zmysłów są lepiej rozwinięte u wirków niż u pozostałych grup płazińców.
6. Mają układ wydalniczy typu protonefrydialnego, czyli zamkniętego od strony jamy ciała.
7. Płazińce sa obojniakami o zapłodnieniu krzyżowym (sa wyjątki)
8. Do płazińców zaliczamy wirki, przywry, skrzelowce i tasiemce.
9. Wirki są płazińcami wolno żyjącymi, prowadzącymi drapiezny tryb zycia.
10. Przywry i tasiemce sa pasożytami wewnętrznymi. Ich tryb zycia spowodował wykształcenie wielu charakterystycznych cech:
-mają narządy czepne (kolce, przylgi, przyssawki itp) utrudniające pozbycie się ich przez żywiciela
-nabłonek ich ciała stanowi syncytium pokryte dodatkowo oskórkiem (zapobiega to strawieniu pasożyta przez żywiciela)
-w związku z mało aktywnym trybem zycia mają bardzo zredukowane umięśnienie i narządy zmysłów
-ich ciało jest bezbarwne
-pasożyty wewnetrzne mają zdolność do uzyskiwania energi użytecznej biologicznie w drodze oddychania beztlenowego
-przywry i tasiemce produkują olbrzymie ilości jaj oraz mają złożone cykle rozwojowe, czasami z kilkoma pokoleniami larw i parokrotną zmianą żywiciela
11. Niektóre przywry i tasiemce są bardzo grożnymi pasozytami człowieka, powodującymi liczne schorzenia, a czasami nawet śmierć zarażonych osób.

PODSUMOWANIE NICIENIE:
1. Nicienie to zwierzeta o prostej budowie. Mają wydłużone, obłe, "robakowate" ciało, pokryte okresowo zrzucanym oskórkiem (zjawisko linienia)
2. Wór powłokowo-mięśniowy skłąda się z nabłonka i podłuznych mięśni. Jama ciała nicieni jest wypełniona płynem.
3. Układ pokarmowy ma postać przewodu rozpoczynającego się otworem gębowym, za którym znajduje się silnie umięśniona gardziel, a za nia jelito zakońćzone otworem odbytowym.
4. U nicieni brak układu oddechowego i układu krążenia.
5. Ukłąd nerwowy nicieni składa się z pierścienia okołogardzielowego i kilku pni nerwowych, z których najsilniej rozwinięte są pnie grzbietowe i brzuszne.
6. Układ wydalniczy zbudowany jest z niewielkiej liczby komórek. Brak w nim komórek płomykowych.
7. Nicienie są zwierzętami rozdzielnopłciowymi o narządach rozrodczych w postaci pojedynczej (u samców) i podwójnej cewki (u samic). U samców występuje stek.
8. W cyklu życiowym występuje postać larwalna, która kilkokrotnie przechodzi proces linienia.
9. Nicienie to zwierzęta w większości życjące w glebie i wodzie. Najmniej liczne gatunki są grożnymi i powszechnie występującymi pasożytami.

Dodaj swoją odpowiedź