Rodzaje gleb

Gleba - zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, w której rozwija się życie organiczne i na którą działa atmosfera.

Składniki gleby
a) mineralne: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, P
b) organiczne: próchnica

Budowa gleby:
a) luźna
b) gliniasta
c) właściwa - gruzełkowata
- między gruzełkami znajdują się kanaliki, które przepuszczają wodę i powietrze
- czarnoziem stepowy na lessach

Strukturę gleby poprawia próchnica. Powoduje ona łączenie ziaren piasku w gruzełki, a rozpad gleby zwięzłej na gruzełki.

Rodzaje nawozów:
- naturalny: obornik, nawóz zielony.
Nawóz zielony to poplony: seradela, peluszka, łubin, lucerna, są to rośliny motylkowe, które żyją w symbiozie z bakteriami azotowymi.
- sztuczne: saletra, saletrzak, polifoska.

Podstawowy profil glebowy:
- próchnica
- poziom wymywania
- poziom wmywania
- skała macierzysta

Najważniejsze gleby:
a) bielicowe
- powstały na podłożu lasów iglastych
- rzytnio-ziemniaczane
- klasa:IVa,b i V
b) brunatne
- powstają na podłożu lub w pobliżu lasów liściastych
- proces bielicowy słabszy
- rozkładający liść przyjmuje barwę brązową-brunatną
- gleby dość żyzne, na których można już uprawiać pszenicę i buraki cukrowe
- klasa: IIIa,b
c) mady
- powstają w dolinach i deltach rzek
- powstały z mułu, czyli żułu
- dość rzyzne
- wymagają melioracji, bo są przewodnione
d) czarne
- powstają w wyniku zarastania jezior i bagien
- urodzajne, pszenno-buraczane
- klasa: II, IIIa
e) czarnoziemy stepowe na lessach
- powstają na lessach z udziałem dużej zawartości próchnicy
- w wyniku wymieszania się związków mineralnych i organicznych powstaje gleba, czarnoziem stepowy to najurodzajniejsza gleba
- klasa: I, II
f) rędziny
- bardzo urodzajne, o dwóch profilach: poziom próchniczy i skała macierzysta
- sa to gleby trudne w uprawie
- klasa: II, IIIa, b

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

czym się różnią rodzaje gleb strefowych a rodzaje gleb astrefowych  pomóżcie potrzebne na teraz

czym się różnią rodzaje gleb strefowych a rodzaje gleb astrefowych  pomóżcie potrzebne na teraz...

Biologia

Rodzaje gleb w Polsce , podział gleb na strefowe i na astrefowe . W jaki sposób gospodarownie człowieka przyczyniło się na niszczenie gleb (erozji). Zaproponuj kilka sposobów  ochrony gleb przed erozją.

Rodzaje gleb w Polsce , podział gleb na strefowe i na astrefowe . W jaki sposób gospodarownie człowieka przyczyniło się na niszczenie gleb (erozji). Zaproponuj kilka sposobów  ochrony gleb przed erozją....

Geografia

Klasy gleb, rodzaje gleb, rzeźba terenu, ukształtowanie terenu na dolnymśląsku.

Klasy gleb, rodzaje gleb, rzeźba terenu, ukształtowanie terenu na dolnymśląsku....

Geografia

odczytaj z atlasu (mapa gleb) rodzaje gleb wystepujacych w Kujawsko Pomorskim.okresl ich wykorzytanie rolnicze !!

odczytaj z atlasu (mapa gleb) rodzaje gleb wystepujacych w Kujawsko Pomorskim.okresl ich wykorzytanie rolnicze !!...

Geografia

Jakie mamy rodzaje gleb, ich budowa, krótka charakterystyka, podział na gleby strefowe i astrefowe, występowanie poszczególnych gleb.

Jakie mamy rodzaje gleb, ich budowa, krótka charakterystyka, podział na gleby strefowe i astrefowe, występowanie poszczególnych gleb....

Geografia

Jakie mamy rodzaje gleb, ich budowa, krótka charakterystyka, podział na gleby strefowe i astrefowe, występowanie poszczególnych gleb.

Jakie mamy rodzaje gleb, ich budowa, krótka charakterystyka, podział na gleby strefowe i astrefowe, występowanie poszczególnych gleb....