Demokracja w Atenach - plusy i minusy

Demokracja(demos kratos-władza ludu) ustrój, w którym wpływ na rządy i dostęp do urzędów maja wszyscy pełnoprawni obywatele.

Plusy demokracji:
-obywatele, niezależnie od stanu majątkowego oraz wykształcenia, brali udział w rządach,
- coroczna "wymiana" rządu., w ten sposób urzędnicy nie mogli zasmakować władzy i musieli myśleć o państwie a nie o dobrach osobistych płynących z racji urzędu,
-podczas dyskusji obowiązywała zasada równego prawa do głosu,
-w większym stopniu zmieniło się również szkolnictwo i reforma pieniężna,
-w państwie z czasem pojawiało się więcej wykształconych ludzi,
-wszyscy obywatele mieli te same i jednakowe prawa: wolność osobista, równość wobec prawa, prawo do wolności słowa i wypowiedzi
-prawa te były fundamentem na którym stoją prawa większości państw na tym świecie,
-cała ludność ateńska mogła decydować o swoim losie, oraz o losie swego państwa
-wiele nowych możliwości jak i nowy rodzaj rządów i głosowania.
-dzięki temu, że ludność mogła sama kierować losami Aten - cały system gospodarczy uległ unowocześnieniu,
-taki ustrój polityczny był w stanie zapewnić państwu, jak i obywatelom dostateczne i godne życie,

Minusy demokracji:
Demokracja Ateńska cieszy się ogólną sławą - większość ludzi uważa, że była doskonała, ponieważ była pierwsza, wspaniała i trwała, bo tworzona przez ludzi światłych, rozumnych i sprawiedliwych. System ten zresztą, jak każdy inny system sprawowania władzy, nie był wolny od wad...
-Na przykład jak czytamy w jednym z opisów Tukidydesa:
"Żeby chłop rolny mógł brać czynny udział w Zgromadzeniu, na którym rozpatrywano ważne dla niego sprawy, musiał niejednokrotnie przebywać kilka dziesiątek kilometrów aby dotrzeć na agorę, co sprawiało wielką trudność, szczególnie podczas intensywnych robót w polu." Takie zgromadzenia były organizowane przynajmniej dziesięć razy do roku, a w następnych dziesięcioleciach do czterdziestu razy, co sprawiało, że większość obywateli nie mogła uczestniczyć w nich, a co za tym idzie ludzie lub grupy polityczne (w tamtych czasach jeszcze nie zorganizowane) mogły, co prawda ze znacznie ograniczoną swobodą manipulować władzą(ale o tym dalej),
-niebezpieczeństwo ochlokracji(rządy tłumu, motłochu)-jeżeli rządzi większość, a większość to ludzie mniej inteligentni, więc nasuwa się pytanie „Czy większość ma rację?”(teza Sokratesa),
-tyrania większości: doszło do tego, że większość ustalała obyczaje oraz ceny towarów, przez co sprzedawcy byli zmuszeni zaniżać ceny co bardzo źle wpływało na państwo,
-ukryta tyrania jednostki, były to tzw. „rządy pierwszego obywatela” .Był nim Perykles(był strategiem, a to stanowisko nie było obarczone „rocznym rządzeniem”) To co Perykles mówił, tak się stawało...
- najaktywniejszą politycznie grupą była arystokracja. Arystokraci byli wykształceni i posiadali biegłość w retoryce, z łatwością mogli przekonać lud do swojego stanowiska wykorzystując mechanizmy demokracji. Sprawowali oni władzę tyrańską,
-skrywana oligarchia – system demokratyczny wymagał posiadania pieniędzy(chociażby do kampanii), które posiadała tylko arystokracja...
-z czasem demagodzy(tak nazywano ateńskich polityków) sięgali po korupcję i wynajmowali sykofantów by fałszywie oskarżali i donosili na konkurencję

Podczas zbierania materiałów do tej pracy, okazało się, że żadna z prac nie ukazuje prawdziwej demokracji ateńskiej. Doszedłem do wniosku, że większość ludzi piszących artykuły o demokracji ateńskiej nie wie jak było naprawdę.
Według mnie, prawdziwa demokracja trwała krótko, z czasem zamieniła się w tyranię oraz w oligarchię...

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego - Winston Churchill

Polityk brytyjski i mąż stanu w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu – Winston Churchill wypowiedział jakże proste lecz głębokie słowa: „demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, któ...