"Trzy strofki" - C. K. Norwid.

Autorem wiersza "Trzy strofki" jest jeden z wybitnych poetów polskiego romantyzmu- Cyprian Kamil Norwid. W dziele podmiotem lirycznym jest mężczyzna pałający uczuciem do kobiety. Niestety, jest zmuszony do emigracji i zostawienia ukochaniej: "Bom Ci ustąpił na mil sześć tysiecy". W wierszu bohater sugeruje, aby nie zwracała ona uwagi na stereotypow przekonania ludzi lecz starała sie żyć indywidualnie, kierując się własnym rozumem i sumieniem. Mężczyzna pragnie, by najdroższa pamiętała o nim nawet po śmierci i mówiła innym, ze życie jego nie było uslane różami, świadczą o tym słowa:

"I nie myśl (...)
Że grób to tylko, co umarłe chowa-
A mów...że gwiazda ma była rozpaczną"

W "Trzech strofkach" poeta zastosował wiele środków stylistycznych, np. metafory ("I pochowałem łzy me w Oceanie") i epitetów ("pereł więcej", czy "ziemskie cele"0. Występują w nim również rymy krzyżowe męskie.

Dodaj swoją odpowiedź