Symbole w Małym Księciu

Pustynia - samotność
Katastrofa lotnicza - niepowodzenia w życiu, upadki
Gwiazdy - droga do odnalezienia kogoś bliskiego
Baobaby - zło, niebezpieczeństwo
Róża - pierwsza miłość, kobiecość
Planety - ucieleśnienie osobowości człowieka
Wulkany (czyszczenie) - obowiązek, przezorność
Baranek - niewinność; niespodziewane zagrożenie
Studnia - cel, marzenia
Kolce - obrona, tarcza, pozorne bezpieczeństwo
Lis - przyjaźń, mądrość
Odejście Małego Księcia - osiągnięcie dojrzałości, dorosłości
Żmija - ból, śmierć, odejście

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Symbole w Małym Księciu

Symbole
- Planeta Króla: symbol rozkazów, władzy, samolubstwa
- Planeta Próżnego: symbol próżności, pyszałkowatości, egocentryzmu
- Planeta Pijaka: symbol alkoholizmu, wstyd, bezradność
- Planeta Bankiera: symbol m...

Język polski

Młoda Polska.

1. Ramy czasowe
Początek: 1890r.
Koniec: 1918r.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI

2.1 Sytuacja kraju

Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistyczn...

Język polski

Młoda polska - opracowanie epoki.

62. RAMY CZASOWE
Początek: 1890 r.
Koniec: 1918 r.
63. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI
63.1 SYTUACJA KRAJU
Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka ...

Język polski

Młoda Polska.

1. RAMY CZASOWE
Początek: 1890 r.
Koniec: 1918 r.
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI
2.1 SYTUACJA KRAJU
Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka spo...

Język polski

Szlak Piastowski

Przedstawiam Państwu jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków Polski – jest on najstarszy i ukazuje dawne dzieje Polski za panowanie pierwszych władców....przenieśmy się w wyobraźni w okres panowania Piastów – królów Polski...