Części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY

CZASOWNIK
Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim jest stanie?

RZECZOWNIK
Kto? Co?

PRZYMIOTNIK
Jaki? Jaka? Jakie?
Który? Która? Które?
Czyj? Czyja? Czyje?

LICZEBNIK
Ile? Który z kolei?

ZAIMKI:
- rzeczowne
- przymiotne
- liczebne
- kto? –co?
- jaki? –jaka? –jakie?
- który? –która? które?
- czyj? –czyja?-czyje?
- ile? –który z kolei?

PRZYSŁÓWEK
jak? gdzie? kiedy?

ZAIMEK PRZYSŁOWNY
Odpowiada na pytania przysłówka.

PRZYIMEK
w, o, z, za, u, do, nad, na, dla, bez, przy, od, ku, mimo, śród, przed, pod, przez, między, obok, około, oprócz, spod, spoza, zza, znad, ponad, poprzez, pośród, pomiędzy, wbrew, pomimo.

SPÓJNIK
i, oraz, a, ani, ale, lecz, jak, jak również, jedenak, zaś, natomiast, albo, lub, czy, bąądź, więc, zatem, toteż, dlatego, czyli, przeto, tudzież, że, żeby, aby, jeżeli, iż, bo, ponieważ, gdyby, aż, chociaż, gdyż, gdy, choć, bowiem, zanim.

PARTRYKUŁA
Bym, byś, by, byśmy, byście, czy, nie, niech, oby, niechaj, byle, bodaj, chyba, no, -że, -ż, -il,

CZĘŚCI ZDANIA

PRZYDAWKA
- jaki? jaka? jakie?
- czyj? czyja? czyje?
- który? która? które?
- ile? czego? z czego?

PODMIOT
- kto? co?

ORZECZENIE
- co robi?
- co się z nim dzieje?
- w jakim jest stanie?

DOPEŁNIENIE
- kogo? czego?
- komu? czemu?
- kogo? co?
- z kim? z czym?
- o kim? -o czym?

OKOLICZNIK
- jak?
- gdzie?
- kiedy?
- skąd?
- po co?
- dlaczego?
- jak długo?
- mimo co?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY ODMIENNE:

1. Rzeczownik - oznacza przedmioty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrody, pojęcia, czynności i cechy. Odmienia się przez przypadki (tzw. deklinacja), liczby (liczba pojedyncza i mnoga) i ro...

Język polski

DAJE 120 PKT ORAZ NAJ !! Nazwij części mowy i części zdania oraz narysuj wykres zdania: Przebiegły nietoperz z gęstego lasu znów uratował się chytrze z ostrych szponów drapieżnej łasicy.

DAJE 120 PKT ORAZ NAJ !! Nazwij części mowy i części zdania oraz narysuj wykres zdania: Przebiegły nietoperz z gęstego lasu znów uratował się chytrze z ostrych szponów drapieżnej łasicy....

Język polski

Określ części mowy i części zdania podanego zdania (każdego słowa) Legionowa pieśń żołnierzy polskich stała się później naszym hymnem narodowym . Proszę o szybką odpowiedź !!!

Określ części mowy i części zdania podanego zdania (każdego słowa) Legionowa pieśń żołnierzy polskich stała się później naszym hymnem narodowym . Proszę o szybką odpowiedź !!!...

Język polski

Określ części mowy i części zdania w zdaniu uczniowie gimnazjum pilnie przygotowują się do egzaminów końcowych

Określ części mowy i części zdania w zdaniu uczniowie gimnazjum pilnie przygotowują się do egzaminów końcowych...

Język polski

Jakie to części mowy i części zdania Antek dostał piękny prezent na urodziny

Jakie to części mowy i części zdania Antek dostał piękny prezent na urodziny...