Części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY

CZASOWNIK
Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim jest stanie?

RZECZOWNIK
Kto? Co?

PRZYMIOTNIK
Jaki? Jaka? Jakie?
Który? Która? Które?
Czyj? Czyja? Czyje?

LICZEBNIK
Ile? Który z kolei?

ZAIMKI:
- rzeczowne
- przymiotne
- liczebne
- kto? –co?
- jaki? –jaka? –jakie?
- który? –która? które?
- czyj? –czyja?-czyje?
- ile? –który z kolei?

PRZYSŁÓWEK
jak? gdzie? kiedy?

ZAIMEK PRZYSŁOWNY
Odpowiada na pytania przysłówka.

PRZYIMEK
w, o, z, za, u, do, nad, na, dla, bez, przy, od, ku, mimo, śród, przed, pod, przez, między, obok, około, oprócz, spod, spoza, zza, znad, ponad, poprzez, pośród, pomiędzy, wbrew, pomimo.

SPÓJNIK
i, oraz, a, ani, ale, lecz, jak, jak również, jedenak, zaś, natomiast, albo, lub, czy, bąądź, więc, zatem, toteż, dlatego, czyli, przeto, tudzież, że, żeby, aby, jeżeli, iż, bo, ponieważ, gdyby, aż, chociaż, gdyż, gdy, choć, bowiem, zanim.

PARTRYKUŁA
Bym, byś, by, byśmy, byście, czy, nie, niech, oby, niechaj, byle, bodaj, chyba, no, -że, -ż, -il,

CZĘŚCI ZDANIA

PRZYDAWKA
- jaki? jaka? jakie?
- czyj? czyja? czyje?
- który? która? które?
- ile? czego? z czego?

PODMIOT
- kto? co?

ORZECZENIE
- co robi?
- co się z nim dzieje?
- w jakim jest stanie?

DOPEŁNIENIE
- kogo? czego?
- komu? czemu?
- kogo? co?
- z kim? z czym?
- o kim? -o czym?

OKOLICZNIK
- jak?
- gdzie?
- kiedy?
- skąd?
- po co?
- dlaczego?
- jak długo?
- mimo co?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Polski części mowy i części zdania "nas" co to za część mowy i co to za część zdania "wesoło" co to za część mowy co to za część zdania "w" co to za część mowy co to za część zdania "klasie" co to za część mowy i co to za część zdania

Polski części mowy i części zdania "nas" co to za część mowy i co to za część zdania "wesoło" co to za część mowy co to za część zdania "w" co to za część mowy co to za część zdania "klasie" co to za część mowy i co to za...

Język polski

Wypisz części mowy i części zdania CZĘŚCI MOWY: - - - ... CZĘŚCI ZDANIA - - - ...

Wypisz części mowy i części zdania CZĘŚCI MOWY: - - - ... CZĘŚCI ZDANIA - - - ......

Język polski

Części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY ODMIENNE:

1. Rzeczownik - oznacza przedmioty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrody, pojęcia, czynności i cechy. Odmienia się przez przypadki (tzw. deklinacja), liczby (liczba pojedyncza i mnoga) i ro...

Język polski

Podziel wyrazy ze zdania na części mowy i części zdania. Latarnia część mowy część zdania była już dla Skawińskiego półgrobem

Podziel wyrazy ze zdania na części mowy i części zdania. Latarnia część mowy część zdania była już dla Skawińskiego półgrobem...

Język polski

Podaj do podanych wyrazów części mowy i części zdania Siostra- cz. mowy, cz. zdania mojej- koleżanki- jutro- pojedzie- na Madagaskar Proszę o szybką odp Daję najj na jutro

Podaj do podanych wyrazów części mowy i części zdania Siostra- cz. mowy, cz. zdania mojej- koleżanki- jutro- pojedzie- na Madagaskar Proszę o szybką odp Daję najj na jutro...

Język polski

Podaj do podanych wyrazów części mowy i części zdania Za - cz. mowy ? cz. zdania ? siedmioma górami żyła piękna królewna Różyczka Proszę o szybką odp Daję najj NA JUTRO

Podaj do podanych wyrazów części mowy i części zdania Za - cz. mowy ? cz. zdania ? siedmioma górami żyła piękna królewna Różyczka Proszę o szybką odp Daję najj NA JUTRO...