Charakterystyka Urszulki Kochanowskiej

Urszulka Kochanowska była córką pisarza i poety Jana Kochanowskiego. Zmarła, gdy miała 2,5 roku. Jej ojciec w żalu po zmarłej córce napisał cykl 19 trenów, w których wychwala cechy swojej ukochanej Urszulki.

Była ona dzieckiem bardzo utalentowanym. Mimo swojego młodego wieku, potrafiła zachować się odpowiednio do sytuacji. Była grzeczną córką. Nigdy nie zamartwiała rodziców swoim zachowaniem. Bardzo często okazywała swoje uczucia. Gdy ojciec wracał z długiej podróży, przybiegała do niego i mocno go przytulała.

Niestety zmarła bardzo wcześnie i nie zdążyła urosnąć, i dojrzeć. Nie zdążyła też założyć własnej rodziny. Na pewno byłaby dobrą żoną i kochającą mamą.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

charakterystyka urszulki Kochanowskiej

charakterystyka urszulki Kochanowskiej...

Język polski

Charakterystyka Urszulki Kochanowskiej.

Orszulka Kochanowska była córką poety Jana Kochanowskiego. Dziewczynka zmarła w wieku 2,5 lat. Była ukochanym dzieckiem swojego ojca, który próbował zmniejszyć swoją rozpacz poprzez pisanie wierszy wspominających Orszulkę.
Urszulka ...

Język polski

Charakterystyka Urszuli Kochanowskiej na podstawie Trenów V, VIII, X i XIX.

Charakterystyka Urszuli Kochanowskiej na podstawie Trenu V, VIII, X, XIX.

Urszula Kochanowska była ukochanym dziecięciem taty, który będąc poetą próbował zmniejszyć swą rozpacz poprzez pisanie wierszy wspominających jego córkę...

Język polski

Charakterystyka Urszulki Kochanowskiej.

Czytając VIII tren J. Kochanowskiego, który napisał po stracie córki Orszulki, dowiadujemy się nie tylko o wielkim żalu ojca. Czytając ten wiersz możemy również opisać i poznać te niezwykla dziewczynke.
Orszulka mimo swego młodego ...

Język polski

Renesans - charakterystyka epoki.

ODRODZENIE ? NOWA EPOKA, NOWE IDEAŁY
1. Nazwa epoki
- Odrodzenie = renesans ? z francuskiego `renaissance` (re ` znów` `na nowo` la naissance `narodziny`)
- Renesans to epoka w dziejach kultury europejskiej następująca po średniowie...