Analiza swot firmy Usługi Stolarskie "BUCZEK".

....................... Wyższa Szkoła
Nr indeksu .............. Zarządzania i Przedsiębiorczości
Podstawy marketingu im. ................................
mgr ............................... w ...........


ANALIZA SWOT

FIRMY
USŁUGI STOLARSKIE ?BUCZEK?SPIS TREŚCI


1. Opis firmy .............................................................................................. str. 3

2. Analiza SWOT:

2.1. Mocne strony .......................................................................... str. 3

2.2. Słabe strony ............................................................................ str. 4

2.3. Szanse .................................................................................... str. 4

2.4. Zagrożenia ............................................................................. str. 5

2.5. Cele marketingowe ................................................................ str. 61. Opis firmy.
Firma powstała w 1997 roku pod nazwą USŁUGI STOLARSKIE ?JORDAN?. W styczniu 2004r. została zmieniona nazwa na USŁUGI STOLARSKIE ?BUCZEK?. Jest to firma jenoosobowa z siedzibą w Zambrowie. Oferuje usługi w zakresie: produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, projektowanie i montaż schodów, domków letniskowych, renowacja mebli, produkcja mebli na zamówienie.

2. Analiza SWOT.

2.1. Mocne strony:
a) profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie,
b) efektywne zarządzanie,
c) konkurencyjne ceny usług akceptowane przez nabywców,
d) firma oferuje szeroką gamę usług stolarskich i ciesielskich od produkcji mebli na zamówienie po projektowanie i montaż schodów oraz domków letniskowych,
e) przywiązywanie dużej wagi do tego, aby produkt był bezpieczny i spełniał normy jakościowe,
f) dobra opinia klientów,
g) ustabilizowana pozycja w regionie,
h) oferowana najwyższa jakość wyrobów,
i) realistyczna postawa, prowadzenie interesów oparte na pragmatyzmie,
j) rozwijanie kontaktów za granicą,
k) współpraca z konkurencją.

2.2. Słabe strony:
a) zbyt mała liczba wprowadzanych na rynek innowacji,
b) firma jest mała i nie posiada dobrej reklamy, a z tym wiążą się trudności w dotarciu do nowych klientów,
c) brak środków na inwestycje (np. na powiększenie i renowację pomieszczeń produkcyjnych),
d) niski przerób (mała ilość pracowników oraz długi czas wytworzenia jednostkowego wyrobu), słaba rentowność,
e) niski poziom marketingu, brak specjalistycznej kadry,
f) lokalizacja w małej miejscowości utrudnia dostęp do potencjalnych klientów, większych zamówień (dojazdy),
g) przestarzałe maszyny produkcyjne.

2.3. Szanse:
a) poszukiwanie wciąż nowych rynków, rozwój dotychczasowych:
? po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest możliwość wejścia na jej rynki; właściciel firmy liczy na rynek niemiecki, w którym ma już rozeznanie; konkurencyjność wyrobów firmy, przede wszystkim konkurencyjna cena są w stanie zadowolić tamtejszych klientów i tym samym firma może uzyskać dobrą pozycję na tamtejszym rynku, a także ją utrzymać; dodatkowym ułatwieniem będzie zniesienie barier celnych;
b) powstawanie nowych segmentów:
? w związku ze zmianą potrzeb klientów firma jest w stanie poszerzyć asortyment produkcyjny, a nawet stworzyć całkiem nowe wyroby odpowiadające gustom nowych klientów;

c) zwiększenie popytu na wyroby:
? zwiększanie się stopy życiowej społeczeństwa oraz nowe trendy wystroju mieszkań spowodują zwiększenie się stopnia akceptacji wyrobów przez klientów, a tym samym zwiększenie popytu na wyroby;
d) możliwość wejścia w spółkę z firmą zachodnią:
? firma rozpatruje możliwość połączenia się z innym przedsiębiorstwem z branży; jeśli połączenie takie odbyło by się na korzystnych warunkach to obie strony mogłyby na tym skorzystać;
e) powiększenie zespołu pracowników:
? zatrudnienie większej ilości pracowników zmniejszy czas wytworzenia jednostkowego wyrobu, zwiększy przerób i jednocześnie poprawi rentowność firmy;
f) ochrona wyrobów:
? opatentowanie nowych wyrobów ochroni przed nieuczciwą konkurencją.

2.4. Zagrożenia:
a) możliwość pojawienia się nowych konkurentów:
? wejście na rynek produktów konkurencyjnych może spowodować spadek popytu na wyroby firmy ?BUCZEK?; umacnianie się pozycji silniejszych firm także będzie niekorzystnie wpływało na popyt;
b) zmieniające się zapotrzebowania i upodobania klientów:
? zmieniające się trendy mogą spowodować spadek zapotrzebowania na niektóre wyroby drewniane na rzecz metalowych bądź z tworzywa sztucznego;

c) niekorzystne zmiany na rynku pracy (bezrobocie):
? spadek stopy życiowej społeczeństwa spowoduje zmniejszenie popytu na dobra trwałe (towary luksusowe);
c) sezonowość niektórych sprzedawanych wyrobów:
? największe zapotrzebowanie na wyroby firmy jest wiosną i latem, jesienią i zimą wyraźnie spada; jest to związane z ograniczeniem prac remontowo - budowlanych w tym okresie.

2.5. Cele marketingowe:
a) dążenie do zwiększenia pozycji na rynku,
b) dążenie do rozszerzenia działalności w kraju i za granicą,
c) wzmocnienie dobrych stron firmy, ciągły rozwój,
d) osłabienie mocnych stron konkurencji,
e) dążenie do maksymalizacji zysków,
f) bardziej efektywne zarządzanie,
g) lepsza reklama.

Dodaj swoją odpowiedź