Analiza swot firmy Usługi Stolarskie "BUCZEK".

....................... Wyższa Szkoła
Nr indeksu .............. Zarządzania i Przedsiębiorczości
Podstawy marketingu im. ................................
mgr ............................... w ...........


ANALIZA SWOT

FIRMY
USŁUGI STOLARSKIE ?BUCZEK?SPIS TREŚCI


1. Opis firmy .............................................................................................. str. 3

2. Analiza SWOT:

2.1. Mocne strony .......................................................................... str. 3

2.2. Słabe strony ............................................................................ str. 4

2.3. Szanse .................................................................................... str. 4

2.4. Zagrożenia ............................................................................. str. 5

2.5. Cele marketingowe ................................................................ str. 61. Opis firmy.
Firma powstała w 1997 roku pod nazwą USŁUGI STOLARSKIE ?JORDAN?. W styczniu 2004r. została zmieniona nazwa na USŁUGI STOLARSKIE ?BUCZEK?. Jest to firma jenoosobowa z siedzibą w Zambrowie. Oferuje usługi w zakresie: produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, projektowanie i montaż schodów, domków letniskowych, renowacja mebli, produkcja mebli na zamówienie.

2. Analiza SWOT.

2.1. Mocne strony:
a) profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie,
b) efektywne zarządzanie,
c) konkurencyjne ceny usług akceptowane przez nabywców,
d) firma oferuje szeroką gamę usług stolarskich i ciesielskich od produkcji mebli na zamówienie po projektowanie i montaż schodów oraz domków letniskowych,
e) przywiązywanie dużej wagi do tego, aby produkt był bezpieczny i spełniał normy jakościowe,
f) dobra opinia klientów,
g) ustabilizowana pozycja w regionie,
h) oferowana najwyższa jakość wyrobów,
i) realistyczna postawa, prowadzenie interesów oparte na pragmatyzmie,
j) rozwijanie kontaktów za granicą,
k) współpraca z konkurencją.

2.2. Słabe strony:
a) zbyt mała liczba wprowadzanych na rynek innowacji,
b) firma jest mała i nie posiada dobrej reklamy, a z tym wiążą się trudności w dotarciu do nowych klientów,
c) brak środków na inwestycje (np. na powiększenie i renowację pomieszczeń produkcyjnych),
d) niski przerób (mała ilość pracowników oraz długi czas wytworzenia jednostkowego wyrobu), słaba rentowność,
e) niski poziom marketingu, brak specjalistycznej kadry,
f) lokalizacja w małej miejscowości utrudnia dostęp do potencjalnych klientów, większych zamówień (dojazdy),
g) przestarzałe maszyny produkcyjne.

2.3. Szanse:
a) poszukiwanie wciąż nowych rynków, rozwój dotychczasowych:
? po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest możliwość wejścia na jej rynki; właściciel firmy liczy na rynek niemiecki, w którym ma już rozeznanie; konkurencyjność wyrobów firmy, przede wszystkim konkurencyjna cena są w stanie zadowolić tamtejszych klientów i tym samym firma może uzyskać dobrą pozycję na tamtejszym rynku, a także ją utrzymać; dodatkowym ułatwieniem będzie zniesienie barier celnych;
b) powstawanie nowych segmentów:
? w związku ze zmianą potrzeb klientów firma jest w stanie poszerzyć asortyment produkcyjny, a nawet stworzyć całkiem nowe wyroby odpowiadające gustom nowych klientów;

c) zwiększenie popytu na wyroby:
? zwiększanie się stopy życiowej społeczeństwa oraz nowe trendy wystroju mieszkań spowodują zwiększenie się stopnia akceptacji wyrobów przez klientów, a tym samym zwiększenie popytu na wyroby;
d) możliwość wejścia w spółkę z firmą zachodnią:
? firma rozpatruje możliwość połączenia się z innym przedsiębiorstwem z branży; jeśli połączenie takie odbyło by się na korzystnych warunkach to obie strony mogłyby na tym skorzystać;
e) powiększenie zespołu pracowników:
? zatrudnienie większej ilości pracowników zmniejszy czas wytworzenia jednostkowego wyrobu, zwiększy przerób i jednocześnie poprawi rentowność firmy;
f) ochrona wyrobów:
? opatentowanie nowych wyrobów ochroni przed nieuczciwą konkurencją.

2.4. Zagrożenia:
a) możliwość pojawienia się nowych konkurentów:
? wejście na rynek produktów konkurencyjnych może spowodować spadek popytu na wyroby firmy ?BUCZEK?; umacnianie się pozycji silniejszych firm także będzie niekorzystnie wpływało na popyt;
b) zmieniające się zapotrzebowania i upodobania klientów:
? zmieniające się trendy mogą spowodować spadek zapotrzebowania na niektóre wyroby drewniane na rzecz metalowych bądź z tworzywa sztucznego;

c) niekorzystne zmiany na rynku pracy (bezrobocie):
? spadek stopy życiowej społeczeństwa spowoduje zmniejszenie popytu na dobra trwałe (towary luksusowe);
c) sezonowość niektórych sprzedawanych wyrobów:
? największe zapotrzebowanie na wyroby firmy jest wiosną i latem, jesienią i zimą wyraźnie spada; jest to związane z ograniczeniem prac remontowo - budowlanych w tym okresie.

2.5. Cele marketingowe:
a) dążenie do zwiększenia pozycji na rynku,
b) dążenie do rozszerzenia działalności w kraju i za granicą,
c) wzmocnienie dobrych stron firmy, ciągły rozwój,
d) osłabienie mocnych stron konkurencji,
e) dążenie do maksymalizacji zysków,
f) bardziej efektywne zarządzanie,
g) lepsza reklama.

Dodaj swoją odpowiedź
Marketing

Analiza swot firmy Usługi Stolarskie "BUCZEK".

....................... Wyższa Szkoła
Nr indeksu .............. Zarządzania i Przedsiębiorczości
Podstawy marketingu im. ................................
mgr ............................... w ...........


ANALIZA SWOT