Wskaż wśród podanych wyrażeń przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych. 1.chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii. 2.rozwój osadnictwa europejskiego. 3.utrudnianie przez Turków handlu ze Wschodem. 4.powstawanie nowych szlaków handlowych. 5.

Wskaż wśród podanych wyrażeń przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych. 1.chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii. 2.rozwój osadnictwa europejskiego. 3.utrudnianie przez Turków handlu ze Wschodem. 4.powstawanie nowych szlaków handlowych. 5.rozwój niewolnictwa w Ameryce. 6.poszukiwanie nowych ziem i bogactw.
Odpowiedź

Przyczyny: 1, 3, 6,  skutki: 2, 4, 5,

1przyczyna 2skutek 3przyczyna 4skutek 5skutek 6przyczyna

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wskaż wśród podanych wyrażeń przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych. 1.chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii. 2.rozwój osadnictwa europejskiego. 3.utrudnianie przez Turków handlu ze Wschodem. 4.powstawanie nowych szlaków handlowych. 5.

Wskaż wśród podanych wyrażeń przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych. 1.chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii. 2.rozwój osadnictwa europejskiego. 3.utrudnianie przez Turków handlu ze Wschodem. 4.powstawanie nowych szlakó...