Człowiek istotą słabą, czy silną?

Co rozumiem przez istotę słabą, a co przez silną? Czy istnieje podział społeczeństwa na te dwie grupy? Czy przyroda miesza się w nasze życie? Jak ludzki rozum radzi sobie... by przetrwać?

Moje pierwsze skojarzenie z człowiekiem słabym od razu poszło w kierunku budowy naszego ciała. Słaby, czyli z niewidocznymi mięśniami, nie za bardzo rozbudowanymi. Natomiast u istoty silnej poszczególne partie ciała są muskularne, przebijają się przez ubiór. Ale czy naprawdę te rozmyślania powinny iść w tym kierunku? Przecież człowiek słaby fizycznie może być jednocześnie mocnym, poprzez swój rozum. Wielokrotnie spotykamy się ze zjawiskiem wiotkiego parlamentarzysty. Zazdrościmy mu posady, pieniędzy, znajomości. Jednak ten człowiek też ma swoje wady, słabości, może chciałby być kimś innym. Dochodząc do pewnych wniosków nie mogę zapomnieć o porównaniu:
kobieta- płeć „piękna” i słaba / mężczyzna- płeć „brzydka” i silna.
Skoro one są takie, jakie są to czemu niejednokrotnie są dyrektorami znanych firm?
Podsumowując, nie wydaje mi się, żeby istniał podział społeczeństwa, wszyscy mamy swoje dobre i złe strony, te słabe i te silne.
Ludzie są jak kwiaty:

Stworzeni do tego, aby się rozwijać i żyć.
Andre Liege

Odnosząc się do cytatu, każdy ma prawo żyć i istnieć. Czasami jednak matka natura płata nam figle. Sprowadza zjawiska, które niszczą to co dał nam Bóg. Są nimi: huragany, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary i wiele innych. Istota ludzka nie ma na nich wpływu. Nie może nimi sterować, nie może ich wykluczyć- jest bezsilna, słaba. Jedyną obroną poprzez postęp techniki jest je przewidywać. Często to właśnie ratuje życie wielu. Niestety rozwijaniu się przemysłu, wynalazkom towarzyszy również zagłada. Dążenia do zdobycia władzy były powodem wybuchu dwóch wielkich wojen. Tysiące zginęło w nich ludzi. Nastąpił wielki rozwój militarny, który zapoczątkował Nobel odkrywając dynamit, i jak się później okazało służył on do zabijania. W ślad za tym zaczęto poszukiwać silniejszych broni, potem środków masowego rażenia. Od tej ostatniej- bomby atomowej- choć była tylko jedna, zginęło ok. 150tys. Człowieczeństwo- stanęło pod znakiem zapytania?

Ludzi ludziom zgotowali ten los.
Zofia Nałkowska
Myślę, że według tych rozważań nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie główne. Człowiek jest silny sam w sobie, ale jest także słaby wobec otaczającego go świata. A przecież tym światem sterujemy my. Więc należałoby się zastanowić, czy razem z rozwojem techniki nie nadchodzi nasz kres? Czy nie nastąpi samozniszczenie życia?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Powtórka z lektur maturzystów

1) Sofokles – Antygona - Antyk
Historia opowiedziana przez Sofoklesa to literacka realizacja jednego z mitów tebańskich. Istotą tego dramatu, jak każdej tragedii antycznej, jest konflikt tragiczny – polega on na tym, że bohater musi wyb...

Pedagogika

Alkoholizm

ALKOHOLIZM

Tematem mojej pracy jest problem odizolowania i osamotnienia osób dotkniętych chorobą alkoholową. W polskiej kulturze spożywanie alkoholu jest uznawane za nieodzowne dla wszelkich uroczystości religijnych, rodzinnych oraz k...

Język polski

Opracowanie wszystkich epok, dokładna interpretacja wszystkich lektur i wierszy

A N T Y K
1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowa...

Język polski

Starożytność i Biblia

Starożytność

Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu.
Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka ...

Język polski

Starożytność - opracowanie epoki.

Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu.
Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w...