Wiązania metaliczne

Wiązania występujące w metalach, utworzone przez dodatnio naładowane rdzenie atomowe, rozmieszczone w węzłach sieci krystalicznych oraz przemieszczające się między nimi zdelokalizowane elektrony. Jest zbliżone do wiązania kowalencyjnego, od którego różni się tym, że elektrony są wspólne nie dla dwóch atomów, lecz dla większej ich ilości. Obecność wiązania metalicznego nadaje substancji określone własności, które przyjęło się uważać za charakterystyczne dla metali, takie jak połysk, kowalność, dobra przewodność prądu i ciepła, termoemisja elektronów.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Jakie właściwości maja substancje, w których występują wiązania metaliczne wiązania jonowe

Jakie właściwości maja substancje, w których występują wiązania metaliczne wiązania jonowe...

Chemia

1.Scharakteryzuj wiązania metaliczne i wodorowe. 2.Jaki rodzaj wiązania wpływa na właściwości cząsteczki.

1.Scharakteryzuj wiązania metaliczne i wodorowe. 2.Jaki rodzaj wiązania wpływa na właściwości cząsteczki....

Chemia

Jak wiązania metaliczne i wodorowe wpływają na właściwości substancji, w której występują? Błagam pomóżcie to na jutro!

Jak wiązania metaliczne i wodorowe wpływają na właściwości substancji, w której występują? Błagam pomóżcie to na jutro!...

Chemia

Opisz wiązania metaliczne i wodorowe

Opisz wiązania metaliczne i wodorowe...

Chemia

1. Na czym polega wiązania jonowe? 2. Na czym polega wiązania kowalecyjnie i kowalecyjnie spolaryzowanie ? 3. Na czym polega wiązania kordynacyjne? 4. Na czym polega wiązania metaliczne? 5. Jakie znasz rodzaje wiązań ze wg na typ orbital atomowych?

1. Na czym polega wiązania jonowe? 2. Na czym polega wiązania kowalecyjnie i kowalecyjnie spolaryzowanie ? 3. Na czym polega wiązania kordynacyjne? 4. Na czym polega wiązania metaliczne? 5. Jakie znasz rodzaje wiązań ze wg na typ orbital a...