Wiązania metaliczne

Wiązania występujące w metalach, utworzone przez dodatnio naładowane rdzenie atomowe, rozmieszczone w węzłach sieci krystalicznych oraz przemieszczające się między nimi zdelokalizowane elektrony. Jest zbliżone do wiązania kowalencyjnego, od którego różni się tym, że elektrony są wspólne nie dla dwóch atomów, lecz dla większej ich ilości. Obecność wiązania metalicznego nadaje substancji określone własności, które przyjęło się uważać za charakterystyczne dla metali, takie jak połysk, kowalność, dobra przewodność prądu i ciepła, termoemisja elektronów.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Wiązania metaliczne

Wiązania występujące w metalach, utworzone przez dodatnio naładowane rdzenie atomowe, rozmieszczone w węzłach sieci krystalicznych oraz przemieszczające się między nimi zdelokalizowane elektrony. Jest zbliżone do wiązania kowalencyjnego, ...

Chemia

Wiązanie,kowalencyjne,kowalencyjno-polarne.metaliczne,jonowe.

1. Wiązania chemiczne-tworzy się przez oddawanie, przyjmowanie lub uwspólnianie elektronów walencyjnych reagujących ze sobą atomów. Rodzaje wiązań: kowalecyjne(atomowe), kowalecyjno-polarne(atomowe spolaryzowane), jonowe, metaliczne, koordy...

Materiałoznawstwo

Nom- Ceramika

Budowa atomu

Elementarne cząstki budowy atomu
Od początku dwudziestego stulecia, z informacji zawartych w pracach Ernesta Rutherforda, wiadomo, że atomy są zbudowane z jądra i krążących wokół niego elektronów. Jądro atomowe...

Chemia

Wiązania chemiczne (szczegółowo) i zadania maturalne związnane z zagadnieniem

Wiązania chemiczne
Pod pojęciem wiązanie chemiczne rozumie się swoisty rodzaj oddziaływania między atomami, który powoduje, że atomy łączą się zawsze w ten sam sposób. Podstawą takiego powtarzalnego oddziaływania jest struktura w...

Chemia

Budowa atomu

Budowa atomu.
John Dalton na początku XX wieku ogłosił atomistyczną teorię budowę materii z następującymi założeniami:
1. najmniejsze cząstki materii to atomy
2. atomy maja kształt kulisty
3. atomy łączą ze sobą w tra...

Chemia

Wiązania Chemiczne

Wiązanie chemiczne według klasycznej definicji to każde trwałe połączenie dwóch atomów. Wiązania chemiczne powstają na skutek uwspólnienia dwóch lub więcej elektronów pochodzących bądź z jednego, bądź z obu łączących się atom...