9 sposobów otrzymywania soli z przykładami

KWAS + WODOROTLENEK ==> SÓL + WODA
H2SO4 + 2NaOH ==> Na2SO4 + 2H2O
KWAS + TLENEK METALU ==> SÓL + WODA
2HNO3 + Na2O ==> 2NaNO3 + H2O
KWAS + METAL ==> SÓL + WODÓR
H2CO3 + 2K ==> K2CO3 + H2
KWAS M. + SÓL KW. SŁ ==> KWAS SŁ. + SÓL KW. M
H2SO4 + 2NaCl ==> 2HCl + Na2SO4
ZASADA+ TLENEK NIEMETALU ==> SÓL + WODA
2NaOH + CO2 ==> Na2CO3 + H2O
TLENEK METALU + TLENEK NIEMETALU ==> SÓL
Na2O + CO2 ==> Na2CO3
SÓL I + SÓL II ==> SÓL III + SÓL IV
MgSO4 + 2NaCl ==> Na2 SO4 + MgCl2
METAL + NIEMETAL ==> SÓL (tylko beztlenowe)
2Na + Cl2 ==> 2NaCl

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Katalizatory

W obecnej dobie kataliza jest jednym z najwazniejszych działów wielkiej syntezy, organicznej. O ważności i rozmiarach tego działu dowodzi literatura patentowa ostatnich lat oraz narastająca z roku na rok literatura nowoczesnej syntezy. Literat...