Charakterystyka Antygony i Kreona.

ANTYGONA - córka Kreona, siostra Hajmona i Ismeny; postać aktywna, wierząca (do Ismeny: A ty znieważaj bogów świętą wolę), stawia czynny opór, kocha brata, ma odwagę sprzeniewierzyć się prawu ludzkiemu; dla niej prawo moralne jest bardzo silne; uparta, konsekwentna w działaniu, przekonana o słuszności swego postępowania, nie działa pod wpływem chwili, rozważna, heroiczna, nie boi się śmierci (a ja brata pogrzebię sama, potem zginę z chlubą).

KREON - król; stara się rządzić sprawiedliwie, zawsze przestrzegać praw; wytrwały i nieustępliwy w postanowieniach; sprawy państwa stawia na pierwszym miejscu, nie zważając na tradycję; Gdy wróżbita przestrzega przed klęskami i kłopotami kraju, Kreon ustępuje. Nie chce zgubić swego państwa: "nieszczęście ściągnąć na kraj jeszcze gorzej."

Uparty, dumny, pyszny, despota, zarozumiały, rządny władzy, dąży do ogólnego posłuchu: Państwo - to jestem ja, nie słucham tłuszczy.; porywczy, niekonsekwentny, nieustępliwy, skory do gniewu; według niego przyznanie się do błędu podważa autorytet; podejrzliwy wobec poddanych, nie słucha (nawet dobrych rad). Odbiera narzeczoną synowi, co prowadzi Hajmona do samobójstwa;

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.

Antygona i Kreon są głownym bohaterami tragedii pt. "Antygona i Kreon."
Antygona i Kreon są dwiem różnymi postaciami, lecz niektóre cechy mają takie same. Pochodzą z królewskiej rodziny tylko, że Antygona jest księżniczką...

Język polski

"Współkochać przyszłam nie współnienawidzić" charakterystyka Antygony.

,,Współkochać przyszłam nie współnienawidzić? ? charakterystyka Antygony

Antygona ? tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa jest córką Edypa i Jokasty. Podobnie jak jej rodzeństwo Ismena, Polinejkes i Eteokles pochodzi z związku m...

Język polski

Buntowniczka z wyboru – charakterystyka Antygony.

„Plącze się dziwem myśl przerażona – / bo jakże powiem, że to inna,/ gdy jasno widzę: To Antygona!/ Biedna dziewczyna.”. Prawda wyszła na jaw. Próbująca wbrew zakazowi króla pogrzebać zwłoki brata, tytułowa bohaterka tragedii „...

Język polski

"Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić" - charakterystyka Antygony.

,,Współkochac przyszłam, nie współnienawidzić,, - charakterystyka Antygony.
Starożytny wybitny pisarz i filozof Sofokles w swojej opowieści ,,Antygona,, przedstawił obraz dwóch przeciwstawnych światów. ...

Język polski

Charakterystyka bohaterów greckiej tragedii: Antygony i Kreona.

Tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa jest Antygona. Pochodziła ona z przeklętego przez bogów rodu. Narodziła się z kazirodczego związku Edypa i Jokasty. Edyp zabił swojego ojca i ożenił się z matką. Mieli oni czworo dzieci: Antygonę, ...