Plan wydarzeń opowiadania Jak ocalał świat S. Lema.

1. Zbudowanie maszyny, która umie robić wszystko na "n".
2. Testowanie maszyny- problem z sodem.
3. Zaproszenie na pokaz Klapaucjusza.
4. Podchwytliwe zadania budowniczego.
5. Ostatnie zadanie zaproponowane przez Klapaucjusz - stworzenie nicości.
6. Stopniowe likwidowanie świata.
7. Przeproszenie maszyny- zatrzymanie zgubnego dzieła.
8. Wygląd świata po eksperymencie.
9. Przerażenie konstruktorów.

Dodaj swoją odpowiedź