Plan wydarzeń opowiadania Jak ocalał świat S. Lema.

1. Zbudowanie maszyny, która umie robić wszystko na "n".
2. Testowanie maszyny- problem z sodem.
3. Zaproszenie na pokaz Klapaucjusza.
4. Podchwytliwe zadania budowniczego.
5. Ostatnie zadanie zaproponowane przez Klapaucjusz - stworzenie nicości.
6. Stopniowe likwidowanie świata.
7. Przeproszenie maszyny- zatrzymanie zgubnego dzieła.
8. Wygląd świata po eksperymencie.
9. Przerażenie konstruktorów.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń opowiadania Jak ocalał świat S. Lema.

1. Zbudowanie maszyny, która umie robić wszystko na "n".
2. Testowanie maszyny- problem z sodem.
3. Zaproszenie na pokaz Klapaucjusza.
4. Podchwytliwe zadania budowniczego.
5. Ostatnie zadanie zaproponowane przez Klapaucjusz - stw...