Treny Jana Kochanowskiego wyrazem ojcowskiego bólu.

Treny napisał Jan Kochanowski. Jest on ojcem zmarłej córeczki, Urszulki. Kochanowski po śmierci córeczki jest załamany i zrozpaczony. Nie może zrozumieć czemu to właśnie jego córka musiała umrzeć. Autor jest sam na świecie i powoduje to w nim wielką garść żalu do Boga. Rodzice Urszulki Kochanowskiej bardzo się kochali, nadejście dziecka w ich małżeństwie był to czas radości. Gdy śmierć zabrała Urszulkę, ojciec chciał sprezentować jej wielki posąg. Urszulka spoczęła w drewnianej skrzynce (trumnie). Największą tragedię przeżywa cierpiący ojciec, który rozpamiętuje odejście córki. Poeta próbował bardzo często ukoić swój ból, lecz to mu się nie udawało. Po kilku latach od śmierci Urszulki, Kochanowski pogodził się z wolą Boga.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pobrzmiewanie filozofii starożytnych w wybranych utworach Jana Kochanowskiego.

POBRZMIEWANIE FILOZOFII STAROŻYTNYCH
W WYBRANYCH UTWORACH JANA KOCHANOWSKIEGO

Jan Kochanowski, to jeden z najwybitniejszych poetów polskiego renesansu. Jest twórcą znanym przede wszystkim z „Trenów”, licznych fraszek, poetyck...

Język polski

Treny Kochanowskiego wyrazem przeżyć i przemyśleń poety i ojca po śmierci dziecka.

Przyczyną napisania "Trenów" była śmierć najmłodszej córki Kochanowskiego, Urszulki, dziecka bardzo uzdolnionego, niejednokrotnie nazywanego przez ojca słowiańską Safoną. Zmarła ona nagle i niespodziewanie jako mała dziewczynk...

Język polski

"Treny" - wyraz przeżyć i filozofii Jana Kochanowskiego.

"Treny" wydane po raz pierwszy w 1580 roku nie miały tytułów poza trenem XIX, który nosi tytuł "Sen". Przyczyną napisania "Trenów" była śmierć najmłodszej córki Kochanowskiego, Urszulki, dziecka bardzo uzdolnionego, niejednokrotnie nazyw...

Język polski

"...Ludzkie przygody, ludzkie noś..." walka z rozpacza w świetle trenów Jana Kochanowskiego.

Tren - wiersz żałobny, lament, żal, epitafium, to ważny gatunek liryczny wywodzący się z poezji żałobnej antycznej Grecji.
Pisano je już w starożytności, ale poeci najczęściej opiewali zalety zmarłych wielkich ludzi często im niez...

Język polski

"Tren VI" Jana Kochanowskiego - analiza.

Tren to utwór żałobny należący do tzw. poezji funeralnej. Jest to ważny gatunek liryczny wywodzący się z poezji żałobnej antycznej Grecji. Dawniej treny pisano dla wybitnych osobistości. Poeci opiewali zalety zmarłych wielkich ludzi, cz�...