Rola DNA i RNA.

DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. Występuje ono w jądrze komórkowym, a także mitochondrium.
Jądro komórkowe ulega podziałom, zawsze musi być przekazywana informacja genetyczna. DNA nie może zabraknąć, dlatego też ulega ono procesowi replikacji [sytezy nowej nici DNA na matrycy starej nici DNA] - podczas tego procesu biorą udział: jony magnezu, energia z ATP, oraz enzymy.
Wyróżniamy trzy rodzaje replikacji:

- replikacja semikonserwatywna
[polega ona na rozplątaniu helixa, a potomne cząstki DNA są w połowie nowe, a w połowie ze starej nici]

- replikacja konserwatywna
[macierzysta cząsteczka DNA nie ulega rozplątaniu, w wyniku tej replikacji powstaje jedna nowa cząsteczka DNA, oraz jedna stara cząsteczka DNA]

- replikacja przypadkowa
[podczas tej replikacji macierzysta cząsteczka DNA ulega fragmentacji, w wyniku czego nowa nić DNA zawiera elementy starej i nowej nici]

DNA bierze udział w procesie biosyntezy białka. Proces ten przebiega w dwóch etapach:

- transkrypcja
[zachodzi ona w jądrze komórkowym, jest to proces przepisania informacji genetycznej z RNA na DNA]

- translacja
[zachodzi ona w cytoplazmie komórki, jest to przypisanie informacji genetycznej zakodowanej w układzie nukleinowym na aminokwasy]


RNA występuje w organellach komórkowych, głównie w rybosomach, w jądrze komórkowym, a także w cytoplazmie, oraz jądrach komórkowych. Główne zadanie RNA to przekazywanie informacji genetycznej z DNA na białko podczas procesu biosyntezy białka.
Wyróżniamy trzy rodzaje RNA:

- mRNA [zwane także iRNA]:
jest to tak zwane "informacyjne RNA", przekazuje ono bezpośrednio informację

- tRNA
tak zwane "transportowe RNA", tłumaczy sekwencję nukleotydów mRNA na sekwencję aminokwasów w łańcuchu białkowym

- rRNA
"rybosomalne RNA", tworzące wraz z grupą białek rybosomy, w których dochodzi do procesu biosyntezy białka


DNA w całości nie zawiera informacji kodujących. Zbudowane jest z odcinków kodujących, tak zwanych egzanów, i niekodujących, noszących nazwę intronów. Te drugie nie zawierają informacji genetycznej, dlatego też ulegają reakcji wycinania. Odbywa się ona po przepisaniu całej informacji na rRNA.

Wycinanie przy udziale enzymów i składanie genów mRNA zawiera już tylko pełną informację o ułożeniu kodowanych aminokwasów i opuszcza jądro komórkowe.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Budowa dna i rola dna Budowa rna i rola rna Wszystko swoimi słowami nie kopiuj z inetrnetu krortioe wyjaśnienia :)

Budowa dna i rola dna Budowa rna i rola rna Wszystko swoimi słowami nie kopiuj z inetrnetu krortioe wyjaśnienia :)...

Biologia

rola DNA i RNA krótko bardzooooooooooooooooo rodzaje DNA i RNA  lokalizacja DNA i RNA  NAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

rola DNA i RNA krótko bardzooooooooooooooooo rodzaje DNA i RNA  lokalizacja DNA i RNA  NAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ...

Biologia

jaka jest rola DNA i RNA ? jaka jest pełna nazwa tych kwasów? czym sie roznią? plsss w pigulce odp plsss dziękuje

jaka jest rola DNA i RNA ? jaka jest pełna nazwa tych kwasów? czym sie roznią? plsss w pigulce odp plsss dziękuje...

Biologia

1) budowa i rola DNA i RNA?  2) porównanie mitozy i mejozy   

1) budowa i rola DNA i RNA?  2) porównanie mitozy i mejozy   ...

Biologia

1. Jaka jest rola kwasu DNA i RNA .? 2. Czym różni się DNA od RNA .?

1. Jaka jest rola kwasu DNA i RNA .? 2. Czym różni się DNA od RNA .?...