Znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego.

Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim sprzyja rozwojowi gospodarki morskiej w naszym kraju. Obejmuje ona produkcje i remonty statków, transport morski, rybołóstwo i przetwórstwo rybne oraz turystykę. Ponadto na dnie Bałtyku występują surowce mineralne, między innymi ropa naftowa, gaz ziemny, surowce skalne (np. piaski i żwiry), a także bursztyn. Transport morski umożliwia przewóz dużych ilości towarów na znaczne odległości. Załadunek na statki oraz ich rozładunek odbywa się w portach. W Polsce funkcjonują cztery duże porty handlowe - w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Polskie porty działają według specjalizacji. Na przykład port w Gdyni stanowi największą w naszym kraju bazę dla kontenerów. Przed laty polskie stocznie, znajdujące się w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, należały do największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Dziś borykają się z poważnymi problemami finansowymi. Produkcję statków w Szczecinie i Gdyni wstrzymano, a w Gdańsku - ograniczono. W naszym kraju funkcjonowało wiele mniejszych stoczni jachtowych. Ze względu na wysoką jakość i konkurencyjne ceny jachty motorowe produkowane w Polsce znajdują nabywców na całym świecie. Wśród żywym zasobów Morza Bałtyckiego największe znaczenie gospodarcze mają ryby, zwłaszcza szproty, śledzie oraz dorsze. Połowami trudnią się spółdzielnie rybackie, niewielkie przedsiębiorstwa oraz rybacy indywidualni. Niestety, ze względu na zanieczyszczenie wód, ilość ryb w Bałtyku maleje. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego występują w południowej oraz wschodniej części Bałtyku. Większość tych zasobów nie jest jednak do końca poznana. Złoża ropy naftowej w polskiej części szelfu bałtyckiego są eksploatowane dzięki platformom wiertniczym znajdującym się na północ od Rozewia. Polskie wybrzeże Bałtyku jest regionem o dużej atrakcyjności turystycznej. Mimo chłodnej wody i niestabilnej pogody przyciąga ono, zwłaszcza latem, tłumy turystyów. Na wczasowiczów czekają tam szerokie piaszczyste plaże a także ciekawe miasta portowe. Do najbardziej znanych ośrodków turystycznych należą: Gdańsk, Sopot, Hel, Kołobrzeg i Międzyzdroje.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego?

znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego?...

Geografia

Omów Znaczenie Gospodarcze Morza Bałtyckiego !! Szybko

Omów Znaczenie Gospodarcze Morza Bałtyckiego !! Szybko...

Geografia

znaczenie gospodarcze morza bałtyckiego dla polski   potrzebne na: jak najszybciej!!

znaczenie gospodarcze morza bałtyckiego dla polski   potrzebne na: jak najszybciej!!...

Geografia

Znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego pod kątem Polski

Znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego pod kątem Polski...

Geografia

Znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego

Bałtyk ma ogromne znaczenie gospodarcze. Umożliwia rozwój transportu morskiego i portów morskich – jako ośrodków miejskich. Największy udział w przeładunkach towarów w Polsce ma zespół portowy Szczecin-Świnoujście oraz Gdańsk-Gdynia...