Daty ze Starożytności

IV tysiąclecie - pierwsza cywilizacja Sumerowie
3100 p.n.e - zjecnoczenie Dolnego i Górnego Egiptu
2000 p.n.e - cywilizacja minojczyków na Krecie
1800 p.n.e - Kodeks Hammurabiego
1600 p.n.e - cywilizacja mykeńczyków w Grecji
1450 p.n.e - wojna cywilizacji minojczyków i mykeńczyków
XVIII p.n.e - przybycie Izraelitów do Egiptu
XIII w. p.n.e - wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu
IX wiek p.n.e - powstanie Kartaginy
776 p.n.e - piewsza olimpiada
752 p.n.e - założenie Rzymu
625 p.n.e - wprowadzenie Drakońskich praw w Atenach
594 p.n.e - reformy ustrojowe Solona w Atenach
508 p.n.e. - reformy ustrojowe Klejstena w Atenach
490 p.n.e - bitwa pod Maratonem
480 p.n.e - bitwa pod Termopilami i Salaminą
423 p.n.e - reformy ustrojowe Peryklesa w Atenach
338 p.n.e - bitwa pod Cheroneją
334 p.n.e - początek wyprawy Aleksandra Macedońskiego na Persje
331 p.n.e - bitwa pod Gaugamelą
323 p.n.e - śmierć Aleksandra Macedońskiego
272 p.n.e - bitwa pod Tarazem
264 p.n.e - początek pierwszej wojny punickiej
244 p.n.e - koniec pierwszej wojny punickiej
219 p.n.e - początek drugiej wojny punickiej
217 p.n.e - bitwa nad Jeziorem Trygemeńskim
216 p.n.e - bitwa pod Kannami
202 p.n.e - bitwa pod Zamą
201 p.n.e - koniec drugiej wojny punickiej
149 p.n.e - początek trzeciej wojny punickiej
146 p.n.e - koniec trzeciej wojny punickiej
73 p.n.e - powstanie Spartakusa
48 p.n.e - objęcie władzy przez Juliusza Cezara
44 p.n.e - zasztyletowanie Juliusza Cezara
30 p.n.e - bitwa pod Akcjum
0 - narodziny Chrystusa
6 n.e - porażka Rzymian z Germanami
79 n.e - wybuch Wezuwiusza
212 n.e - równouprawnienie rzymian
313 n.e - edykt mediolański
381 n.e - Chrześcijaństwo religią panującą (Rzym)
395 n.e - podział Imperium Rzymskiego
476 n.e - upadek Imperium Zachodniorzymskiego
622 n.e - ucieczka Mahometa z Mekki

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

jak kiedyś ludzie odliczali czas i zapisywali daty w starożytności? Daje NAJ!

jak kiedyś ludzie odliczali czas i zapisywali daty w starożytności? Daje NAJ!...

Język polski

Mikołaj Kopernik - biografia, ważne daty

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu przy ulicy świętej Anny 19 lutego 1473 roku. Dzisiaj ta ulica nazywa się Kopernika 17, a w samym budynku znajduje się liceum, nazwane jego imieniem. Według przeprowadzony badań rodzina Koperników wywo...

Historia

Daty z historii

DATY:
IIpoł. IVtys. p.n.e.- Powstanie cywilizacji starożytnego Sumeru. Pierwsze państwa na świecie.
Wynalazki: szkoła, szkło, pismo, piwo, koło, brąz?
Ok.3000r p.n.e.- Powstanie starożytnego Egiptu.
1750r p.n.e.- Powstanie k...

Historia

Dokładne daty- historia

daty dokładne... od starożytności po współcześność... na maturke jak znalazł
...

Historia

Daty ze Starożytności

IV tysiąclecie - pierwsza cywilizacja Sumerowie
3100 p.n.e - zjecnoczenie Dolnego i Górnego Egiptu
2000 p.n.e - cywilizacja minojczyków na Krecie
1800 p.n.e - Kodeks Hammurabiego
1600 p.n.e - cywilizacja mykeńczyków w Grecji

Historia

Najważniejsze daty ze Starożytności

31 p.n.e. - bitwa pod Akcjum
293 - reformy cesarza rzymskiego Dioklecjana
313 - edykt mediolański, dający w cesarstwie rzymskim równouprawnienie chrześcijanom
324 - opanowanie przez Konstantyna całego cesarstwa
330 - przenie...