Kwasy - powtórzenie najważniejszych wiadomości

Kwasy - najważniejsze wiadomości z klasy drugiej gimnazjum :)

1.Co to są kwasy?
- kwasy to związki zbudowane z atomów wodoru i reszty kwasowej.

2. Z czego złożona jest reszta kwasowa?
-reszta kwasowa zawiera pierwiastek kwasotwórczy (zawsze niemetal) oraz w przypadku kwasów tlenowych dodatkowo tlen.

3. Kwasy:
tlenowe- związek kwasu zawiera tlen
beztlenowe- kwas bez atomów tlenu

4.Nazwy pierwiastków tlenowych tworzy się od nazwy pierwiastka centralnego (kwasotwórczego niemetalu ) dodając końcówkę -owy.

przykłady:
H2SO4 - kwas siarkowy (VI)
HNO3- kwas azotowy (V)

Nazwy pierwiastków beztlenowych tworzymy przez dodanie do nazwy pierwiastka kwasotwórczego koncówki - wodorowy

przykłady;
HCl - kwas chlorOwodorowy
H2S- kwas siarkOwodorowy

5. Jak obliczyć wartościowość pierwiastka kwasotwórczego?
Aby obliczyć jego wartościowość musimy pamiętać o tym, że wodór jest zawsze I-wartościowy, a tlen II-wartościowy. Wtedy wystarczy tylko pomnożyć wartościowość tlenu przez ilość jego atomów i odjąć od otrzymanej liczby iloczyn wartościowości wodoru z ilością jego atomów.

Przykład:
H3PO4
Obliczamy:
1. Wartościowość tlenu (II) mnożymy przez ilość jego atomów (4)
II * 4 = 8
2.Wartościowość wodoru (I) mnożymy przez ilość jego atomów(3)
I * 3 =3
3. Obliczamy wartościowość pierwiastka kwasotwórczego przez odjęcie otrzymanych wyników
8 - 3 = 5
A że wartościowość zawsze zapisujemy liczbą rzymską to wartościowość fosforu w tym kwasie wynosi V.

6.Wzory strukturalne kwasów muszą uwzględniać wartościowość pierwiastka centralnego.

7.Wodór łączy się z pierwiastkiem centralnym zawsze poprzez tlen.

8. Sprawdź się!
Oki, a więc jeżeli ktoś chce sprawdzić czy potrafi już napisać nazwy kwasów to proszę się wypróbować
- Napisz nazwy kwasów
a. H2SiO3 b.H3BO3 c.HClO2 d.H2SeO3
Odpowiedzi znajdziecie na końcu mojej pracy :)

9.Najważniejsze kwasy !
a.HCl- kwas chlorowodorowy
b.H2S- kwas siarkowodorowy
c.H2SO4 - kwas siarkowy (VI)
d.H2S03- kwas siarkowy (IV)
e.HNO3- kwas azotowy(V)
f.H2CO3- kwas węglowy
g.H3PO4- kwas fosforowy (V)

10.Wskaźniki- substancje dzięki, którym możemy stwierdzić obecność kwasu, zasady.
ODCZYN- 1.OBOJĘTNY 2.ZASADOWY 3.KWASOWY
a. uniwersalny papierek wskaźnikowy - barwa 1. żółta 2. zielona 3. czerwona
b. fenoloftaleina - 1. bezbarwna 2. malinowa 3. bezbarwna
c. oranż metylowy - 1. pomarańczowy 2. żółty 3. czerwony

Oprócz tych wskaźników istnieją jeszcze wskaźniki naturalne takie jak: wywar z czerwonej kapusty, sok z czarnych jagód.

11. Kilka informacje w pigułce :).
a.W cząsteczce każdego kwasu znajduję się reszta KWASOWA.
b.Substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd to ELEKTROLITY.
c.Substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu to NIEELEKTROLITY.
d.Substancja, która zmienia barwę pod wpływem kwasów lub zasad to WSKAŹNIK.

Odpowiedzi do 8.
a.H2SiO3 - kwas krzemowy (IV)
b.H3BO3 - kwas borowy (III)
c.HClO2 - kwas chlorowy (III)
d.H2SeO3 - kwas selenowy (IV)

Dodaj swoją odpowiedź