Siarka ściąga

Zalacznik zawiera tabice z siarczanami

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Ery i okresy ziemi (ściąga)

PREKAMBR (4,5 mld - 600 mln)
<BR>Powst. platforma wsch. - europ., fundamenty krystaliczne kontynentów (kratony), tarcza syberyjska i kanadyjska, pierwsze ślady życia (delikatne nie pozostawiły skamieniałości), atmosfera ziemska i hyd...

Biologia

Pierwiastki, związki nieorganiczne i organiczne, witaminy, enzymy - ściąga

PIERWIASTKI:
Pierwiastki biogenne: węgiel, wodór, tlen - wchodzi w skład
wody i innych zw. organicznych, niezbędny do oddychania
tlenowego, azot, siarka, fosfor.
Inne: wapń, magnez, potas, sód, chlor - odpowiada za równo-<...

Geografia

Ściąga: leśnictwo, przemysł, elektrownie

Leśnictwo-to gałąż gospodarki obejmująca zagospodarowanie,pięlęgnowanie,ochronę użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałęgo pozyskiwania drewna i innych produktów leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartosci lasu.Fu...

Geografia

Biosfera -- ściąga

Biosfera W skład wchodzą wszystkie organizmy żyjące.Biogeografia- Zajmuje się badaniem biosfery, która dzieli się na neografie rośli i geografię zwierząt. Biocenoza są to wszystkie organizmy żyjące na określonym terenie.Biocenozy wodne...

Chemia

Chemia - ściąga

Atom najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego własności. Składa się z jądra o dod. ład. złożonego z neutronu oraz powłok elektr. z elektronami o ład. ujemnym . Jadro atomu stanowi całk.masę atomu i wchodzi w jego skład cząstk...