Rusyfikacja Marcina Borowicza.

O rusyfikacji Marcina Borowicza świadczy, np. to że poszedł do teatru na rosyjski spektakl, gdzie inspektor Zabielski zapoznał go z dyrektorem Kriestoobriadnikowem. Fascynowała go poezja rosyjska, którą chętnie czytał. Początkowo z niechęcią, a nawet wstrętem słuchał "Reduty Ordona". Nagle pod wpływem poezji Adama Mickiwicza zaczął rozumieć kim tak naprawdę jest i jakiej krzywdy doznał. Wcześniej zaprzyjaźnił się nawet z inspektorem Zabielskim, który podstępem poddał Borowicza rusyfikacji.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Marcina Borowicza, bohatera „Syzyfowych prac” S. Żeromskiego.

Marcin Borowicz jest głównym bohaterem "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. Ojciec chłopca był ubogim szlachcicem. Posiadał małą wioskę Gawronki, położone blisko Klerykowa. Gdy rodzice chłopca zaczęli mieć kłopoty finansow...

Język polski

Rusyfikacja w czasach Marcina Borowicza

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku, kraj został podzielony na trzy części. Każda z nich należała do innego państwa i każda była w inny sposób zmieniana.
Powieść "Syzyfowe prace" idealnie pokazuje, w jaki sposób mło...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Marcina Borowicza i Andrzeja Radka

    Marcin Borowicz i Andrzej Radek są głównymi bohaterami książki Stefana Żeromskiego pt.„Syzyfowe prace”. Marcin pochodził ze zubożałej, rodziny. Mieszkał we wsi Gawronki. W wieku ośmiu lat wyjechał do szkoły w Owczarach. Andrze...

Język polski

Charakterystyka Marcina Borowicza.

Marcin Borowicz jest jednym z głównych bohaterów powieści Stanisława Żeromskiego p.t. „Syzyfowe prace”. Poznajemy go gdy ma zaledwie osiem lat i jego charakter jest tylko lekko zarysowany. Jednak, w miarę rozwoju akcji, autor ukazuje nam ...

Język polski

Przedstawienie Marcina Borowicza bohatera "Syzyfowych prac".

Utwór Stefana Żeromskiego opowiada o niezwykle ciężkim dla Polaków okresie zaborów. Marcin Borowicz jest głównym bohaterem powieści „Syzyfowe prace”. Jest on mieszkańcem terenów objętych rusyfikacją. Życie chłopca, jak i całej m...