Ustrój Sparty

Sparta leżała w południowej części Połwyspu Peleponeskiego w krainie zwanej Lakonią. Była największą polis grecką.

Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji. Sparta jako jedyna w Grecji zachowała instytucję monarchii - panowało w niej dwóch królów jednocześnie. Zakres ich władzy był jednak niewielki, pełnili funkcje kapłańskie i dowodzili wojskiem. Faktycznie Sparta była polis oligarchiczną, głów decydujący w państwie miała rada, zwana geruzją. Tworzyło ją 28 obuwateli - starszych, doświadczonych, co najmniej 60-letnich - oraz obaj królowie. Nie oznacza to, że zwykli obywatele nie mieli nic do powiedzenia - najważniejsze sprawy geruzja przekazywała do decyzje zgromadzeniu ludowemu, Tworzyli je pełnoprawni obywatele, czyli tacy, którzy ukończyli 30 lat.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

W XXw. powstały ustroje totalitarne. Państwami tego typu były Niemcy Hitlerowskie i Związek Radziecki za rządów Stalina. Czy ustrój Sparty i sposób wychowania można uznać za prototyp państwa totalitarnego??

Ustrój Sparty jest prototypem państwa totalitarnego. Wyjaśniając tę myśl warto zaznaczyć czym jest totalitaryzm w odniesieniu do całokształtu zasad prawnych określających sposób funkcjonowania organów w Niemczech i ZSRR.
Państwo t...

Język angielski

Jak nazywał się ustrój Sparty?

Jak nazywał się ustrój Sparty?...

Język angielski

Zasady na których opierał się ustrój Sparty.

Zasady na których opierał się ustrój Sparty....

Język angielski

jak oceniasz ustrój Sparty?

jak oceniasz ustrój Sparty?...

Historia

Ustrój Aten i Sparty.

Ustrój starożytnych Aten i Sparty


Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane. Należy zaznaczyć, że w ...

Historia

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim

Wstęp

Opracowując temat dotyczący rywalizacji Sparty i Aten w świecie starożytnym nie sposób przedstawić kr�...