Ustrój Sparty

Sparta leżała w południowej części Połwyspu Peleponeskiego w krainie zwanej Lakonią. Była największą polis grecką.

Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji. Sparta jako jedyna w Grecji zachowała instytucję monarchii - panowało w niej dwóch królów jednocześnie. Zakres ich władzy był jednak niewielki, pełnili funkcje kapłańskie i dowodzili wojskiem. Faktycznie Sparta była polis oligarchiczną, głów decydujący w państwie miała rada, zwana geruzją. Tworzyło ją 28 obuwateli - starszych, doświadczonych, co najmniej 60-letnich - oraz obaj królowie. Nie oznacza to, że zwykli obywatele nie mieli nic do powiedzenia - najważniejsze sprawy geruzja przekazywała do decyzje zgromadzeniu ludowemu, Tworzyli je pełnoprawni obywatele, czyli tacy, którzy ukończyli 30 lat.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1. W jaki sosób ukształtował się ustrój Sparty? 2. Opisz wartości przekazywane przez Spartan młodemu pokoleniu. 3. Scharakteryzuj armię spartańską. 4. Oceń ustrój Sparty.   Proszę o szybką odpowiedź :D

1. W jaki sosób ukształtował się ustrój Sparty? 2. Opisz wartości przekazywane przez Spartan młodemu pokoleniu. 3. Scharakteryzuj armię spartańską. 4. Oceń ustrój Sparty.   Proszę o szybką odpowiedź :D...

Język angielski

Zad 1 W jaki sposób ukształtował się ustrój Sparty? Zad 2 Opisz wartości przekazywane przez Spartan młodemu pokoleniu. Zad 3 Oceń ustrój Sparty.

Zad 1 W jaki sposób ukształtował się ustrój Sparty? Zad 2 Opisz wartości przekazywane przez Spartan młodemu pokoleniu. Zad 3 Oceń ustrój Sparty....

Język angielski

Podaj źrodła pisane i niepisane. SPARTA!!! Napisz: 1 charakterystyke społeczeństwa Sparty 2. Rola władców Sparty. 3 Życie obyczajowe mieszkańców Sparty. 4 Ustrój Sparty

Podaj źrodła pisane i niepisane. SPARTA!!! Napisz: 1 charakterystyke społeczeństwa Sparty 2. Rola władców Sparty. 3 Życie obyczajowe mieszkańców Sparty. 4 Ustrój Sparty...

Historia

W XXw. powstały ustroje totalitarne. Państwami tego typu były Niemcy Hitlerowskie i Związek Radziecki za rządów Stalina. Czy ustrój Sparty i sposób wychowania można uznać za prototyp państwa totalitarnego??

Ustrój Sparty jest prototypem państwa totalitarnego. Wyjaśniając tę myśl warto zaznaczyć czym jest totalitaryzm w odniesieniu do całokształtu zasad prawnych określających sposób funkcjonowania organów w Niemczech i ZSRR.
Państwo t...

Język angielski

Odp. na pytania (opisz) 1.Opisz położenie Sparty 2.Dzieje państwa spartańskiego 3.Ustrój Sparty 4.Wychowanie spartanskie 5.Spartanie i wojna

Odp. na pytania (opisz) 1.Opisz położenie Sparty 2.Dzieje państwa spartańskiego 3.Ustrój Sparty 4.Wychowanie spartanskie 5.Spartanie i wojna...

Język angielski

Wypiscie co to jest a) powstania sparty b) wychowania spartańskie c) ustrój sparty

Wypiscie co to jest a) powstania sparty b) wychowania spartańskie c) ustrój sparty...