Przyczyny wypadków na wf

Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach wychowania fizycznego


1. 1. Odpowiedzialność nauczyciela na lekcjach wychowania fizycznego.
2. 2. Przyczyny powstawania wypadków na lekcjach wychowania fizycznego:
· · Przyczyny wypadków z winy nauczyciela,
· · Przyczyny wypadków wynikające z osobowości ucznia,
· · Przyczyny wypadków o charakterze technicznym.Bibliografia: A. Olszowski „Niektóre problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego”.
St.Strzyżewski „Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną”

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


W wielu szkołach w czasie zajęć ruchowych , każdego roku zdarza się wiele nieszczęśliwych wypadków. U odpowiedzialnego, rozważnego ,przewidującego nauczyciela wypadki zdarzają się bardzo rzadko . Przewidywać może tylko ten nauczyciel , który zna dobrze psychikę ucznia. Dobry nauczyciel wie w którym momencie musi ochraniać ćwiczącego . Posiada zasób wiedzy , który przydatny jest podczas zabezpieczania stanowiska ćwiczebnego, czy tworzenia odpowiednich form organizacyjnych w zależności od realizowanego tematu. Zadawane zadania są dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, zgodnie ze wskazaniami metodyki wychowania fizycznego.
Nauczyciel odpowiedzialny jest:
· Za wywieszanie, omówienie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa( regulamin sali gimnastycznej, siłowni, boiska)
· Za bezpośrednie ochranianie ( ubezpieczanie ) uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań ruchowych9 ochrona wzajemna uczniów po poinformowaniu)
· Za systematyczne przygotowanie uczniów do samoochrony.

„DLA POTRZEB PROFILAKTYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZYCZYNY POWSTAWANIA WYPADKÓW MOŻNA PODZIELIĆ „

A- A- przyczyny powstałe z winy prowadzącego ,
B- B- przyczyny wypływające z osobowości ćwiczącego,
C- C- przyczyny o charakterze technicznym.

Przyczyny powstałe z winy prowadzącego:
-najczęstszą przyczyną wypadków z winy nauczyciela jest zła
organizacja zajęć:
-zły podział na zespoły lub brak takiego podziału,
-rozmieszczenie ćwiczących zbyt blisko ścian, przeszkód, lub brak takiego podziału ,
-nieprzemyślany sposób przenoszenia przyborów, przyrządów,
-brak lub zła ochrona przy ćwiczeniach trudnych i niebezpiecznych,
-złe przygotowanie obiektów i urządzeń,
-nieustalony sposób przychodzenia na zajęcia i wychodzenia z zajęć,
-brak dyscypliny,
nie uwzględnianie zasad nauczania ruchu.Przyczyny wynikające z osobowości ucznia:
-brak dyscypliny przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń (brak wykonywania poleceń nauczyciela, uczeń jako demonstrator, ćwiczenia przewyższające możliwości fizyczne ucznia),
-przeżycia osobiste (kłopoty rodzinne, złe samopoczucie, radość powodująca podejmowanie zadań przerastających możliwości-ćwiczenia wykonywane są beztrosko bez jakiejkolwiek samokontroli),
-brak rozgrzewki,
-znużenie (obniżenie samokontroli-każde zadanie może prowadzić do popełnienia błędu),
-strach (odwaga, tchórzostwo),
-niehigieniczny tryb życia (w tym również złe i nieregularne odżywianie czy wręcz głodowanie dla zachowania szczupłej sylwetki),
-pochopne nie przemyślane ćwiczenia(należy zwrócić uwagę uczniowi na konsekwencje wynikające z pochopności wykonywania ćwiczeń),
-uprzedzenie do ćwiczeń(uprzedzenie do ćwiczeń jest częstym powodem wypadków),
-trema lub przedstartowa gorączka (powoduje ona mniej skoordynowane ruchy , pocenie się),
-brak znajomości zasad samoochrony9rola nauczyciela , który przed każdym trudniejszym ćwiczeniem uczy tej umiejętności).

Przyczyny wypadków o charakterze technicznym:
-nie przygotowanie należycie do zajęć obiektów sportowych,
-niedostateczne wyposażenie w sprzęt ,
-zły ubiór ćwiczącego,
-zły stan rozbiegu,
-nierówna nawierzchnia bieżni,
-nierówna nawierzchnia boiska itp.


Dodaj swoją odpowiedź
Elektrotechnika

Poszukaj w internecie lub innych źródłach, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem młodych osób, które kierują pojazdami. Podyskutuj z koleżankami i kolegami z klasy, co można zrobić, aby nie dochdziło do takich wypadków i zapisz najw

Poszukaj w internecie lub innych źródłach, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem młodych osób, które kierują pojazdami. Podyskutuj z koleżankami i kolegami z klasy, co można zrobić, aby nie dochdziło do takich w...

Elektrotechnika

poszukaj w internecie jakie są najczęszcze przyczyny wypadków drogowych z udziałem osub młodych kture kierująpojazdami. co można zrobić aby nie dochodziło do takich wypadków

poszukaj w internecie jakie są najczęszcze przyczyny wypadków drogowych z udziałem osub młodych kture kierująpojazdami. co można zrobić aby nie dochodziło do takich wypadków...

Elektrotechnika

przyczyny wypadków drogowych jak postąpić czasie wypadków jak wzywamy pomoc

przyczyny wypadków drogowych jak postąpić czasie wypadków jak wzywamy pomoc...

Elektrotechnika

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem młodych osób, które kierują pojazdami.Co można zrobić, aby nie dochodziło do takich wypadków. PILNE. PROSZE O DŁUGĄ ODPOWIEDŹ DAJE NA NAJ !!!

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem młodych osób, które kierują pojazdami.Co można zrobić, aby nie dochodziło do takich wypadków. PILNE. PROSZE O DŁUGĄ ODPOWIEDŹ DAJE NA NAJ !!!...

Elektrotechnika

Pomocy 2 pytania na jutro!!! 1wymien przyczyny wypadków na drogach 2czego zabrania się rowerzystom

Pomocy 2 pytania na jutro!!! 1wymien przyczyny wypadków na drogach 2czego zabrania się rowerzystom...