Czasownik w języku angielskim.

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy.

Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe.

Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach.

Najczęściej spotykane to:

1. Forma Podstawowa.
2. Forma występująca w 3 os. l. poj. w czasie Present Simple.
3. Forma czasu przeszłego stosowana w czasie Past Simple.
4. Czasownik z końcówką -ing.
5. Czasownik nieregularny.

Ad. 1. Forma Podstawowa - funkcję tę pełni bezokolicznik (infinitive).

Warto zapamiętać angielską nazwę bezokolicznika - INFINITIVE, ponieważ często jest używana w różnego rodzaju opracowaniach i literaturze fachowej.

Świadomość, czym jest bezokolicznik i w jakich czasach najczęściej występuje ułatwia naukę nie tylko gramatyki, ale także poprawnego tworzenia i używania zdań.

Bezokolicznik to "okrojona" wersja czasownika, która wyraża czynności lub stany w sposób abstrakcyjny bez określania czasu, rodzaju, liczby i osoby.

Aby się o tym przekonać weź słownik i zobacz - wszystkie czasowniki są w formie bezokolicznika.

W języku polskim bezokolicznik posiada końcówki ć, c.

jeść - eat,
pisać - write
utrudniać - to make sth difficult
biec - run, piec - bake.

Weźmy np. jeść - bezokolicznik nie wyraża nic poza czynnością samą w sobie. Nie wiemy kto i kiedy ma wykonać czynność.

Czasowniki w formie bezokolicznika występują w czasach Present Simple Future Simple, o których będę pisać w kolejnych lekcjach.

Ad. 2. Forma występująca w 3 os. l. poj. w czasie Present Simple

a. Czasownik przyjmuje końcówkę -s.

leave - leaves
play - plays

Wyjątkiem są czasowniki zakończone na: -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o, do których dodajemy końcówkę -es.

go - goes
fix - fixes
watch - watches

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dość skomplikowane, jednak w praktyce nie jest to aż tak trudne. W dość szybkim czasie można wyrobić sobie nawyk automatycznego wyczuwania, jakiej potrzebujemy końcówki. Podczas czytania tekstów przekonasz się, że powyższa zasada w dużym stopniu ułatwia wymawianie słówek (spróbuj wymówić powyższe słówka dodając tylko -s :)).

b. W czasownikach z końcówką -y po spółgłosce, zmieniamy ją na -i i dodajemy -es.

fly - flies
try - tries

Wyjątek stanowią czasowniki zakończone na -y, które są poprzedzone samogłoską. W takim wypadku dodajemy tylko -s.

play - plays
buy - buys

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Funkcje czasownika w języku angielskim.

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy.

Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe.

Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach.

...

Język angielski

Jak się nazywa grupa słów w języku angielskim po osobie np. am, is, are, were, was, have, has... itp. Np. inna grupa słów to Osoba, Czasownik, Reczownik itp. Potrzebna mi ta odpowiedź, ponieważ robie tabele do języka angielskiego tako jak ta: Osoba   ...

Jak się nazywa grupa słów w języku angielskim po osobie np. am, is, are, were, was, have, has... itp. Np. inna grupa słów to Osoba, Czasownik, Reczownik itp. Potrzebna mi ta odpowiedź, ponieważ robie tabele do języka angielskiego tako jak t...

Język angielski

Funkcje czasownika w języku angielskim - ciąg dalszy.

Ad. 1. Forma czasu przeszłego stosowana w czasie Past Simple.

a. Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed. W momencie, gdy czasownik regularny zakończony jest na -e, dodajemy tylko -d, co jest zrozumiałe, bo -e już mamy.

Język angielski

Wszystkie czasy

The Past Perfect Tense
Budowa:
Zdanie twierdzące: podmiot + "had" + III forma czasownika (dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed", dla nieregularnych - odpowiednia forma)

I had worked for this firm for a year be...

Język angielski

Gramatyka

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”.
„a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej.
Na przykład: a desk, a pen itd.
„an” - stosujemy przed rzeczownikami...