Czasownik w języku angielskim.

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy.

Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe.

Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach.

Najczęściej spotykane to:

1. Forma Podstawowa.
2. Forma występująca w 3 os. l. poj. w czasie Present Simple.
3. Forma czasu przeszłego stosowana w czasie Past Simple.
4. Czasownik z końcówką -ing.
5. Czasownik nieregularny.

Ad. 1. Forma Podstawowa - funkcję tę pełni bezokolicznik (infinitive).

Warto zapamiętać angielską nazwę bezokolicznika - INFINITIVE, ponieważ często jest używana w różnego rodzaju opracowaniach i literaturze fachowej.

Świadomość, czym jest bezokolicznik i w jakich czasach najczęściej występuje ułatwia naukę nie tylko gramatyki, ale także poprawnego tworzenia i używania zdań.

Bezokolicznik to "okrojona" wersja czasownika, która wyraża czynności lub stany w sposób abstrakcyjny bez określania czasu, rodzaju, liczby i osoby.

Aby się o tym przekonać weź słownik i zobacz - wszystkie czasowniki są w formie bezokolicznika.

W języku polskim bezokolicznik posiada końcówki ć, c.

jeść - eat,
pisać - write
utrudniać - to make sth difficult
biec - run, piec - bake.

Weźmy np. jeść - bezokolicznik nie wyraża nic poza czynnością samą w sobie. Nie wiemy kto i kiedy ma wykonać czynność.

Czasowniki w formie bezokolicznika występują w czasach Present Simple Future Simple, o których będę pisać w kolejnych lekcjach.

Ad. 2. Forma występująca w 3 os. l. poj. w czasie Present Simple

a. Czasownik przyjmuje końcówkę -s.

leave - leaves
play - plays

Wyjątkiem są czasowniki zakończone na: -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o, do których dodajemy końcówkę -es.

go - goes
fix - fixes
watch - watches

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dość skomplikowane, jednak w praktyce nie jest to aż tak trudne. W dość szybkim czasie można wyrobić sobie nawyk automatycznego wyczuwania, jakiej potrzebujemy końcówki. Podczas czytania tekstów przekonasz się, że powyższa zasada w dużym stopniu ułatwia wymawianie słówek (spróbuj wymówić powyższe słówka dodając tylko -s :)).

b. W czasownikach z końcówką -y po spółgłosce, zmieniamy ją na -i i dodajemy -es.

fly - flies
try - tries

Wyjątek stanowią czasowniki zakończone na -y, które są poprzedzone samogłoską. W takim wypadku dodajemy tylko -s.

play - plays
buy - buys

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

DUZO PUNKTÓW Jaki czasownik w języku angielskim sie nie kontynuuje ?? NA TERAZ .

DUZO PUNKTÓW Jaki czasownik w języku angielskim sie nie kontynuuje ?? NA TERAZ ....

Język angielski

Jak poznać, że czasownik w języku angielskim jest jednosylabowy?

Jak poznać, że czasownik w języku angielskim jest jednosylabowy?...

Język angielski

Funkcje czasownika w języku angielskim.

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy.

Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe.

Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach.

...

Język angielski

Jak się odmienia przez czasownik wszystkie typy zdań W języku angielskim

Jak się odmienia przez czasownik wszystkie typy zdań W języku angielskim...

Język angielski

Jak się odmienia czasownik przez osobę w języku angielskim bardzo zależy mi abyście mi pomogli

Jak się odmienia czasownik przez osobę w języku angielskim bardzo zależy mi abyście mi pomogli...