Zastosowanie edytora tekstu. Przykłady edytorów tekstu

Edytor tekstu jest to narzędzie w postaci programu komputerowego za pomocą którego można tworzyć i modyfikować już istniejące w postaci pliku komputerowego teksty np. artykuły, dokumentacje, kody źródłowe programów jak i również kody źródłowe stron internetowych.
Narzędzia te można podzielić na cztery kategorie:
- Notatniki
- Edytory wbudowane w system operacyjny
- Edytory dostępne w pakietach biurowych ( pakiet taki zawiera programy niezbędne bądź ułatwiające pracę w biurze takie jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor graficzny lub przeglądarkę grafik, menadżery PIM, programy do obsługi poczty elektronicznej itp.)
- Edytory dedykowane
Notatniki mają najprostsza z możliwych formę. Zawierają minimalną ilość funkcji niezbędnych do sporządzenia tekstu w najprostszej postaci bez możliwości ustawienia chociażby wielkości i rodzaju czcionki.
Edytory wbudowane w system operacyjny można nazwać rozbudowanymi notatnikami. Charakteryzują się Sporą ilością dostępnych funkcji takich jak:
- Możliwość ustalenia rodzaju czcionki
- Możliwość ustalenia wielkości czcionki
- Możliwość ustalenia koloru czcionki
- Możliwość wstawienia prostej grafiki z pliku graficznego ( w ograniczonej liczbie rozpoznawanych formatów graficznych – przeważnie tylko BMP i WMF )
- Możliwość wstawiania prostych list wypunktowanych
- Możliwość prostego formatowania tekstu:
Wyrównywanie do lewej i prawej krawędzi
Wyśrodkowywanie tekstu
Pogrubianie
Pochylanie
Podkreślanie
Edytory takie mają również możliwość zapisywania przygotowywanego tekstu w kilku różnych formatach, między innymi formacie RTF zapewniającym zapis oprócz samego tekstu również informacji o jego formatowaniu : kolorze, wielkości i innych atrybutach i pozwalają na cofnięcie ostatnio przeprowadzonej operacji.
Edytory dostępne w pakietach biurowych to już całkiem potężne narzędzia pracy zapewniające wszystkie niezbędnie funkcje do komfortowej pracy z tekstem i jego formatowaniem, wstawianiem grafiki w wielu rozpoznawanych formatach graficznych takich jak: BMP, WMF PNG, JPG, GIF, PCX, CGM i innych.
Programy takie umożliwiają wiele operacji na tekście takich jak ustalanie wyglądu czcionki, jej wielkości, koloru, tła, wyrównania. Pozwalają pozycjonować wstawianą grafikę z dokładnością do milimetra.
Zawierają także dodatkowe funkcje związane bezpośrednio z wyglądem tekstu :
- Pozwalają ustawiać marginesy ( obszar który nie będzie zadrukowany przez drukarkę)
- Pozwalają na ustalanie co do milimetra pozycji linii tekstu względem lewego brzegu strony.
- Pozwalają na tworzenie kilku kolumn tekstu
- Pozwalają tworzyć cień pod tekstem
Posiadają również zaawansowane funkcje automatyzujące pracę takie jak
- Automatyczną poprawę błędów ortograficznych
- Automatyczną zamianę wpisanych znaków na inne wcześniej ustalone
- Automatyczne tworzenie spisu treści na podstawie formatów nagłówków i ustawionych sekcji dokumentu
Edytory z pakietów biurowych oferują również tworzenie tabel automatycznie za pomocą kreatora jak i również dają możliwość ręcznego rysowania poszczególnych komórek w tabeli.
Edytor taki okazuje się nieoceniony podczas tworzenia prostych schematów blokowych gdyż zawiera gotowe do użycia elementy
- linie
- Strzałki
- Pola tekstowe
- Pola objaśnień
- Kształty podstawowe ( trójkąty, prostokąty i inne wieloboki)
- Kształty upiększające ( gwiazdki i wstęgi)
Za pomocą takiego edytora można stworzyć też prosty plakat lub ulotkę bo oprócz możliwości zaawansowanego sterowania zwykłym tekstem istnieje możliwość stworzenia kolorowego, trójwymiarowego napisu zarówno w poziomie jak i w pionie.
Tak zaawansowane narzędzie obsługuje również wiele formatów zapisu i odczytu plików z redagowanym dokumentem.
Edytory dedykowane to programy mające niewielką ilość funkcji związanych bezpośrednio z formatowaniem tekstu i jego wyglądem ( wyjątkiem są edytory przygotowane właśnie z myślą o obsłudze tekstu. Są to wtedy potężne narzędzia .Zawierające mnóstwo funkcji). Niedobór ten wyrównują z nawiązką funkcje usprawniające wykonywanie konkretnych czynności. Są to:
- Funkcje rozpoznające i kolorujące składnię kodu źródłowego tworzonego programu
- Funkcje rozpoznające i podkreślające składnię kodu źródłowego tworzonej strony internetowej bądź jej składnika : szablonu CSS, skryptu JS lub VBS
- Funkcje sprawdzające poprawność składni poleceń tworzonego programu
- Kreatory wstawiania stałych powtarzających się bloków tekstu z możliwością wstawiania drobnych zmian ( np. wstawianie META Tagów do stron internetowych), kreatory różnego rodzaju skryptów
Wspólną cechą wszystkich edytorów tekstu niezależnie od kategorii jest możliwość „przelania” dokumentu na papier za pomocą podłączonej drukarki.
Edytory tekstowe zastosowanie swoje maja tam gdzie trzeba przygotować jakąś treść nawet ilustrowaną i i gdzie potem jest konieczność przeniesienia tej treści na papier.
Przykłady edytorów tekstu w poszczególnych kategoriach:
- Notatniki
o Notepad, Edit
- Edytory wbudowane (bądź odrębne programy ale o podobnych funkcjach)
o Wordpad, Winpad, Easypad, EditPad lite, KaszEd, Pitpad, SpineText,
- Edytory z pakietów
o MS Word, EasyWord, LotusNote
- Edytory dedykowane
o CSS Scribe, HTMLpad, AbiWord, TXTv Editor

Dodaj swoją odpowiedź