Świat dzieci i dorosłych, co ich łączy, a co dzieli? Rozważania na kontekście "Małego Księcia".

Mały Książe jako bohater opowiadania poznaje świat ludzi dorosłych . W swoich wędrówkach poznaje nie tylko nowe planety ale również ich mieszkańców . Zdobywa w ten sposób wiedzę na temat ludzi dorosłych . Dowiaduje się , że ich świat jest pełen pośpiechu w pogoni za pieniędzmi , szary i bezbarwny , oparty na dowodach naukowych , liczbach , bezdumny . W tym świecie roi się od ludzkiej bezmyślności , chęci dominowania nad innymi, skłonności do nałogów , braku wrażliwości i fantazji . Te wszystkie słabości czynią świat dorosłych niezmiernie skomplikowanym , pełnym zmartwień i smutku .
Przeciwieństwem tego jest świat dziecka , cechuje go bowiem wielka wyobraźnia i fantazja, bezinteresowność , zdolność d wielkich uczuć , nawiązywania przyjaznych stosunków z ludźmi i zwierzętami , delikatność na piękność . Jednak pomimo tego , że w utworze Mały Książe pokazane są różnice między światem ludzi dorosłych i dzieci , to można dopatrzeć się również wspólnych cech . Przecież dorośli lubią przenieść się czasami w świat fantazji i wspomnień z lat dziecięcych , szczególnie kiedy bywają smutki przychodzi im to łatwiej . Nawet pilot na Saharze uwierzył w Małego Księcia , rozmawiał z nim , wędrował i nawet nie był pewny czy widział oazę czy było to tylko złudzenie . Ale przetrwał , to znaczy że miał silną wolę i siłę przetrwania . Tak więc dorośli mają bardzo dużo cech łączących ich ze światem dzieci . Przecież oni też kiedyś byli dziećmi , nie od razu stali się dorosłymi , w niektórych zostało cos z tamtych czasów , tworzą zabawki , gry i zabawy dla dzieci , wiedzą czym mogą zadowolić najmłodszych .
Świat dzieci uważam , że nie ma nic wspólnego ze światem dorosłych , jest on sam dla siebie nie ma w nim zepsucia , zakłamania i fałszu . Bywa jednak smutek i zmartwienie, ale to tylko wtedy kiedy dorośli nie wywiązują się z odpowiedzialności za swoje dzieci .

Dodaj swoją odpowiedź