a) Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6a+9b+3.Znajdź długość boku tego trójkąta b) Pole pewnego rombu jest równe 3a*2 +ab, a jedna z jego przekątnych ma długość 2a. Znajdź długość drugiej przekątnej c)Jaki obwód ma prostokąt,którego jeden bok ma d

a) Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6a+9b+3.Znajdź długość boku tego trójkąta b) Pole pewnego rombu jest równe 3a*2 +ab, a jedna z jego przekątnych ma długość 2a. Znajdź długość drugiej przekątnej c)Jaki obwód ma prostokąt,którego jeden bok ma długość 2a,a pole jest równe 6 ab--4a*2 (ta gwiazdka to potęga ,to trzy a do kwadratu :<) Proszę o zrobienie chociaż przykładu a). Proszę o zawarcie zapisu , nie tylko rozwiązania.
Odpowiedź

A.Trójkąt równoboczny ma 3 boki jednakowej długosci. Aby obliczyć długość boku tego trójkąta wystarczy jego obwód podzielić przez 3 (6a+9b+3):3=2a+3b+1-to jest ta długość boku trójkąta B. p=e*f/2-wzór na pole rombu e=2a f=? Podstawiamy do wzoru dane p=3a²+ab 3a²+ab=2a*f/2/*2 6a²+2ab=2af/:2a f=(6a²+2ab):2a=3a+b-długośc drugiej przekątnej rombu 3. P=c*d-wzór na pole prostokąta c=2a-długośc jednego boku prostokąta P=6ab-4a²-pole prostokąta Wstawiamy dane do wzoru na pole prostokąta 6ab-4a²=2a*d/:2a d=(6ab-4a²):2a=3b-2a-długośc drugiego boku prostokata Obw=2c+2d-wzór na obwód prostokąta Obw=2*2a+2*(3b-2a)=4a+6b-4a=6b-obwód prostokąta

a) Obwód trójkąta to suma długości trzech boków. W przypadku trójkąta równobocznego każdy bok ma tę samą długość. Wystarczy podzielić obwód przez trzy i otrzymujemy długość boku: x = 2a+3b+1 b) Pole rombu jest równe połowie iloczynu przekątnych: P = 1/2*d₁*d₂ = 3a²+ab d₁ = 2a d₂ = 2(3a² +ab)/2a = 3a+b c)  x = 2a P = 6ab-4a² = xy y = 3b-2a Ob = 2x+2y = 6b

Dodaj swoją odpowiedź