Postanowienia Wielkiej Trójki.

Konferencja w Teheranie – ( 28 listopada – 1 grudnia 1943) Obecni ZSRR Józef Stalin, Wielka Brytania Wintson Churchill, Wielka Brytania Franklin Delano Roosevelt.
Postanowienia:
-Wojska Aliantów wylądują na zachodzie. Powstanie Drugi Front
-Sprzymierzeńcy będą walczyć do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec
-Po wojnie Stalin chce rozszerzyć swoje wpływy w Europie Wschodniej. –
-Zażądał wschodniej części terytorium Polski do linii Curzona
-Niemcy będą okupowane przez trzy Państwa.

Konferencja w Jałcie – (4 – 11 lutego 1945)
Obecni ZSRR Józef Stalin, USA Wintson Churchill, Wielka Brytania Franklin
Delano Roosevelt.
Postanowienia:
-Przyłączenie Franci do Wielkiej Trójki
-Przebieg Granicy Polski wzdłuż linii Curzona
-Stworzenie rządów przypominających demokracje. Zdobycie emigrantów do Polskiej demokracji
-Wybory demokratyczne

Konferencja w Poczdamie – (17 lipca – 2 sierpnia 1945)
Obecni ZSRR Józef Stalin, USA Harry Truman, Wielka Brytania Clement Attlee.
Postanowienia:
Podział Europy na dwa wpływy Aliancką i Sowiecka tzw. Ład Jałtański
-Zachodnia granica Polski wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej
-Stworzenie SRK Sojusznicza Rada Kontroli, która miała się zająć okupacją Niemiec.

TZW 4D:
Denazyfikacja – partie narodowo – socjalistyczne i partie z nią związane mają zostać zlikwidowane. Zbrodniarze wojenni aresztowani i osądzeni.
Demilitaryzacja- całkowite rozbrojenie sił lądowych i powietrznych Niemiec
Dekartelizacja – przemysłowcy zostali pozbawienie swoich majątków
Demokratyzacja – wprowadzenie nowego ładu i porządku w Państwach.

3 LISTOPADA 1945 – Proces zbrodniarzy wojennych w Norymberdze
26 CZERWCA 1945 – W San Francisco przedstawiciele 50 krajów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając w ten sposób ONZ Organizację Narodów Zjednoczonych. Siedzibą ONZ jest Nowy Jork a główną organizacją Rada Bezpieczeństwa.
1948 – Uchwalono Powszechną deklarację Praw Człowieka

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

 Omów postanowienia wielkiej trójki na konferencji w Poczdamie. Proszę , pilne!!!!

 Omów postanowienia wielkiej trójki na konferencji w Poczdamie. Proszę , pilne!!!!...

Język angielski

Wymień postanowienia wielkiej trójki dotyczące Polski podjęte na konferencji w Jałcie.

Wymień postanowienia wielkiej trójki dotyczące Polski podjęte na konferencji w Jałcie....

Język angielski

Najważniejsze postanowienia wielkiej trójki. POTRZEBNE NA DZIŚ.

Najważniejsze postanowienia wielkiej trójki. POTRZEBNE NA DZIŚ....

Język angielski

Jakie były postanowienia Wielkiej Trójki?  Najlepiej na zaraz.

Jakie były postanowienia Wielkiej Trójki?  Najlepiej na zaraz....

Język angielski

Wypisz postanowienia Wielkiej Trójki dotyczące Niemiec.

Wypisz postanowienia Wielkiej Trójki dotyczące Niemiec....

Język angielski

prosze o pomoc.... ----->  temat postanowienia wielkiej trójki. kto pomoże?:) bd naj. ;p :)

prosze o pomoc.... ----->  temat postanowienia wielkiej trójki. kto pomoże?:) bd naj. ;p :)...