Postanowienia Wielkiej Trójki.

Konferencja w Teheranie – ( 28 listopada – 1 grudnia 1943) Obecni ZSRR Józef Stalin, Wielka Brytania Wintson Churchill, Wielka Brytania Franklin Delano Roosevelt.
Postanowienia:
-Wojska Aliantów wylądują na zachodzie. Powstanie Drugi Front
-Sprzymierzeńcy będą walczyć do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec
-Po wojnie Stalin chce rozszerzyć swoje wpływy w Europie Wschodniej. –
-Zażądał wschodniej części terytorium Polski do linii Curzona
-Niemcy będą okupowane przez trzy Państwa.

Konferencja w Jałcie – (4 – 11 lutego 1945)
Obecni ZSRR Józef Stalin, USA Wintson Churchill, Wielka Brytania Franklin
Delano Roosevelt.
Postanowienia:
-Przyłączenie Franci do Wielkiej Trójki
-Przebieg Granicy Polski wzdłuż linii Curzona
-Stworzenie rządów przypominających demokracje. Zdobycie emigrantów do Polskiej demokracji
-Wybory demokratyczne

Konferencja w Poczdamie – (17 lipca – 2 sierpnia 1945)
Obecni ZSRR Józef Stalin, USA Harry Truman, Wielka Brytania Clement Attlee.
Postanowienia:
Podział Europy na dwa wpływy Aliancką i Sowiecka tzw. Ład Jałtański
-Zachodnia granica Polski wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej
-Stworzenie SRK Sojusznicza Rada Kontroli, która miała się zająć okupacją Niemiec.

TZW 4D:
Denazyfikacja – partie narodowo – socjalistyczne i partie z nią związane mają zostać zlikwidowane. Zbrodniarze wojenni aresztowani i osądzeni.
Demilitaryzacja- całkowite rozbrojenie sił lądowych i powietrznych Niemiec
Dekartelizacja – przemysłowcy zostali pozbawienie swoich majątków
Demokratyzacja – wprowadzenie nowego ładu i porządku w Państwach.

3 LISTOPADA 1945 – Proces zbrodniarzy wojennych w Norymberdze
26 CZERWCA 1945 – W San Francisco przedstawiciele 50 krajów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając w ten sposób ONZ Organizację Narodów Zjednoczonych. Siedzibą ONZ jest Nowy Jork a główną organizacją Rada Bezpieczeństwa.
1948 – Uchwalono Powszechną deklarację Praw Człowieka

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Postanowienia Wielkiej Trójki.

Konferencja w Teheranie – ( 28 listopada – 1 grudnia 1943) Obecni ZSRR Józef Stalin, Wielka Brytania Wintson Churchill, Wielka Brytania Franklin Delano Roosevelt.
Postanowienia:
-Wojska Aliantów wylądują na zachodzie. Powstanie Drug...

Historia

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

Pierwszoplanowym celem dyplomacji polskiej po klęsce wrześniowej w 1939 roku było przywrócenie niepodległej Rzeczpospolitej wraz z jej przedwojennymi granicami. Nadzieje na zrealizowanie tego celu opierano przede wszystkim na lojalności mocars...

Historia

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie a dążenie niepodległościowe polaków w czasie 2 wojny światowej

Najważniejszym celem Polski po klęsce wrześniowej w 1939 roku było przywrócenie niepodległej Rzeczpospolitej wraz z jej przedwojennymi granicami. Nadzieje na zrealizowanie tego celu opierano przede wszystkim na lojalności mocarstw zachodnich-...

Historia

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI.

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI.

Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.
Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chciał, aby g...

Historia

Konferencje Wielkiej Trójki

Konferencja Teherańska, Jałtańska, Poczdamska

Zasadnicze ustalenia w sprawie przyszłości powojennego świata zapadły podczas konferencji Wielkiej Trójki ? Franklina D. Roosevelta (USA), Winstona Churchilla (Wielka Brytania) i Józefa...

Historia

Konferencje wielkiej trójki i ich konsekwencje dla Polski i świata

W dziejach II Wojny światowej miały miejsce trzy konferencje , w które odbyły się w Teheranie , Jałcie i Poczdamie .Udział w niej brała tzw. Wielka Trójka , a więc przedstawiciele Stanów Zjednoczonych , Anglii i Związku Radzieckiego .