Jak brzmią tajemnice różańca?

Jak brzmią tajemnice różańca?
Odpowiedź
Michal1576

Tajemnica radosna: 1☛Zwiastowanie Najświętszej Maryi P. 2☛Nawiedzenie św. Elżbiety. 3☛Narodzenie Pana Jezusa. 4☛Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 5☛Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tajemnica światła: 1☛Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. 2☛Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie. 3☛Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 4☛Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. 5☛Ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii. Tajemnica bolesna: 1☛Modlitwa  Pana Jezusa w Ogrójcu. 2☛Biczowanie Pana Jezusa. 3☛Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. 4☛Dźwiganie krzyża na Kalwarię. 5☛Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Tajemnica chwalebna: 1☛Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2☛Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 3☛Zesłanie Ducha Świętego. 4☛Wniebowzięcie Matki Bożej. 5☛Ukoronowanie Matki Bożej w niebie

ghost520

Tajemnice radosne: 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. 2. Nawiedzenie św. Elżbiety. 3. Narodzenie Pana Jezusa. 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. (Odmawiane w poniedziałki i soboty). Tajemnice światła: 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie. 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 4. Przemienienie na górze Tabor. 5. Ustanowienie Eucharystii.(Odmawiane w czwartki). Tajemnice bolesne: 1. Modlitwa  Pana Jezusa w Ogrójcu. 2. Biczowanie. 3. Cierniem ukoronowanie. 4. Dźwiganie krzyża. 5. Śmierć na krzyżu. (Odmawiane we wtorki i piątki). Tajemnice chwalebne: 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 3. Zesłanie Ducha Świętego. 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.(Odmawiane w środy i niedziele).

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

jak brzmią tajemnice różańca swientego

jak brzmią tajemnice różańca swientego...

Religia

Jak brzmią tajemnice różańca świentego

Jak brzmią tajemnice różańca świentego...