Społeczeństwo Egipskie

W starożytnym Egipcie społeczeństwo zorganizowane było według ściśle określonej hierarchii.

1. Faraon - sprawował władzę absolutną. Uważano go za przedstawiciela boga na Ziemi.

2. Najwyższy urzędnik - sprawował rządy w imieniu faraona. Początkowo funkcję tą pełniła jedna osoba, ale z czasem w Dolnym i Górnym Egipcie powołano dwóch najwyższych urzędników.

3. Kapłani - pełnili nie tylko funkcje religijne, lecz także zarządzali ogromnymi majątkami należącymi do świątyń. Prowadzili zaawansowane jak na tamte czasy badania naukowe. Mieli również duży wpływ na politykę państwa.

4. Urzędnicy - egipscy byli wykształceni oraz posiadali rzadką wówczas umiejętność pisania i liczenia. Stanowisk urzędowych nie dziedziczono, a ich piastowanie nie zależało od pochodzenia społecznego kandydata.

5. Rzemieślnicy - wytwarzali narzędzia, ceramikę, ubrania oraz przedmioty przydatne w życiu codziennym. Niektórzy zajmowali się produkcją towarów luksusowych, a inni uczestniczyli w budowie świątyń i grobowców faraonów.

6. Żołnierze - byli rekrutowani spośród egipskich chłopców i rzemieślników. Niekiedy faraonowie wynajmowali również wojowników z sąsiednich krajów. Podstawę armii egipskiej stanowiła piechota. Podczas bitew znaczną rolę odgrywały także oddziały łuczników i rydwanów.

7. Chłopi - tworzyli najliczniejszą grupę społeczną w Egipcie. Zajmowali się uprawą ziemi dzierżawionej od faraona lub kapłanów. W okresie przerw w pracach polowych byli zatrudniani na wielkich budowach.

8. Niewolnicy - stanowili w Egipcie stosunkowo nieliczną grupę. Nie posiadali żadnych praw, należeli do faraona lub bogatych Egipcjan. Byli zazwyczaj jeńcami wziętych do niewoli przez armię egipskiego władcy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1. Napisz dlaczego Egipt nazywamy darem Nilu. 2. Napisz jak wyglądało społeczeństwo Egipskie, od najważniejszych do najmniej ważnych grup.

1. Napisz dlaczego Egipt nazywamy darem Nilu. 2. Napisz jak wyglądało społeczeństwo Egipskie, od najważniejszych do najmniej ważnych grup....

Historia

Religie Bliskiego i Dalekiego Wschodu i ich wpływ na starożytne społeczeństwo .

Moja praca będzie miała charakter problemowy. Przedstawię religie starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu : judaizm, wedyzm, braminizm, hinduizm , buddyzm indyjski ,religię egipską i mezopotamską.
Religie świata starożytnego bardzo ...

Historia

Dar Nilu

„Dar Nilu” – tak nazywał Egipt grecki historyk Herodot, który odwiedził ten kraj ok. 450 r. p.n.e. Miał na myśli wąski pas zieleni wzdłuż rzeki, rajski ogród pośród bezbrzeżnej pustyni. Tam narodziła się cywilizacja starożytnego...

Historia

Władza w Starożytnym Egipcie.

Starożytny Bliski Wschód - Azja Mniejsza, Syria i Palestyna, Mezopotamia do Zatoki Perskiej oraz Egipt - na tym obszarze narodziła się najstarsza cywilizacja w dziejach ludzkości - przejście od epoki kamienia do epoki brązu. Tutaj tez dokona...

Język polski

"Faraon” Bolesława Prusa jako powieść o władzy i państwie - obraz społeczności Egipcjan

Przedstawione w fabule powieści Bolesława Prusa pt. "Faraon" społeczeństwo Egiptu jest bardzo rozwarstwione, niejednorodne pod względem narodowości, praw, silnie zhierarchizowane.

Za podstawowe czynniki wpływające na rozpa...