Społeczeństwo Egipskie

W starożytnym Egipcie społeczeństwo zorganizowane było według ściśle określonej hierarchii.

1. Faraon - sprawował władzę absolutną. Uważano go za przedstawiciela boga na Ziemi.

2. Najwyższy urzędnik - sprawował rządy w imieniu faraona. Początkowo funkcję tą pełniła jedna osoba, ale z czasem w Dolnym i Górnym Egipcie powołano dwóch najwyższych urzędników.

3. Kapłani - pełnili nie tylko funkcje religijne, lecz także zarządzali ogromnymi majątkami należącymi do świątyń. Prowadzili zaawansowane jak na tamte czasy badania naukowe. Mieli również duży wpływ na politykę państwa.

4. Urzędnicy - egipscy byli wykształceni oraz posiadali rzadką wówczas umiejętność pisania i liczenia. Stanowisk urzędowych nie dziedziczono, a ich piastowanie nie zależało od pochodzenia społecznego kandydata.

5. Rzemieślnicy - wytwarzali narzędzia, ceramikę, ubrania oraz przedmioty przydatne w życiu codziennym. Niektórzy zajmowali się produkcją towarów luksusowych, a inni uczestniczyli w budowie świątyń i grobowców faraonów.

6. Żołnierze - byli rekrutowani spośród egipskich chłopców i rzemieślników. Niekiedy faraonowie wynajmowali również wojowników z sąsiednich krajów. Podstawę armii egipskiej stanowiła piechota. Podczas bitew znaczną rolę odgrywały także oddziały łuczników i rydwanów.

7. Chłopi - tworzyli najliczniejszą grupę społeczną w Egipcie. Zajmowali się uprawą ziemi dzierżawionej od faraona lub kapłanów. W okresie przerw w pracach polowych byli zatrudniani na wielkich budowach.

8. Niewolnicy - stanowili w Egipcie stosunkowo nieliczną grupę. Nie posiadali żadnych praw, należeli do faraona lub bogatych Egipcjan. Byli zazwyczaj jeńcami wziętych do niewoli przez armię egipskiego władcy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Grupy tworzące społeczeństwo Egipskie. :) Dzięki ♥♥♥

Grupy tworzące społeczeństwo Egipskie. :) Dzięki ♥♥♥...

Język angielski

Scharakteryzuj społeczeństwo egipskie . To zadanie jest dla 4 klasy podstawówki :D

Scharakteryzuj społeczeństwo egipskie . To zadanie jest dla 4 klasy podstawówki :D...

Język angielski

Jak działało się społeczeństwo egipskie

Jak działało się społeczeństwo egipskie...

Język angielski

Jakie było społeczeństwo Egipskie (w formie piramidy)

Jakie było społeczeństwo Egipskie (w formie piramidy)...

Język angielski

Scharakteryzuj społeczeństwo Egipskie. Za fajną i dobrą odpowiedź daję NAJ <3

Scharakteryzuj społeczeństwo Egipskie. Za fajną i dobrą odpowiedź daję NAJ <3...

Geografia

przedstaw społeczeństwo egipskie

przedstaw społeczeństwo egipskie...