Ktoś mi wypisze modlitwy: 5 przykazań kościelnych 7 sakramentów świętych Nie dawajcie stron Daje naj

Ktoś mi wypisze modlitwy: 5 przykazań kościelnych 7 sakramentów świętych Nie dawajcie stron Daje naj
Odpowiedź
mysuniaa112

5 przykazań kościelnych : 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła 7 sakramentów świętych : 1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta i pojednanie 5. Namaszczenie chorych  6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo

wera1999

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Siedem sakramentów świętych 1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta i pojednanie 5. Namaszczenie chorych  6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo

Dodaj swoją odpowiedź