Rzeki - Wisła i Odra

Wisła
Prawobrzeżne
W kolejności od źródeł rzeki:

- Brennica
- Biała
- Soła
- Skawa
- Raba
- Uszwica
- Dunajec
- Breń
- Wisłoka
- San
- Sanna
- Chodelka
- Wieprz
- Okrzejka
- Wilga
- Świder
- Narew - do 1962 jako Bug
- Skrwa
- Drwęca
- Osa

Lewobrzeżne [
W kolejności od źródeł rzeki:

- Przemsza
- Rudawa
- Prądnik
- Dłubnia
- Szreniawa
- Nida
- Czarna Staszowska
- Opatówka
- Kamienna
- Iłżanka
- Radomka
- Pilica
- Bzura
- Brda
- Wda
- Wierzyca

Główne dopływy Odry
opływy od źródeł do ujścia:
prawostronne
- Ostrawica
- Olza
- Ruda
- Bierawka
- Kłodnica
- Kanał Gliwicki
- Mała Panew
- Stobrawa
- Widawa
- Barycz
- Obrzyca
- Warta
- Myśla
- Ina

lewostronne
- Opawa
- Psina
- Stradunia
- Osobłoga
- Nysa Kłodzka
- Oława
- Ślęza
- Bystrzyca
- Kaczawa
- Zimnica
- Bóbr
- Nysa Łużycka
- Welse
- Gunica

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

czym się charakteryzują rzeki WISŁA I ODRA

czym się charakteryzują rzeki WISŁA I ODRA...

Przyroda

czym się charakteryzują rzeki wisła i odra

czym się charakteryzują rzeki wisła i odra...

Przyroda

czym się charakteryzują rzeki wisła i odra

czym się charakteryzują rzeki wisła i odra...

Geografia

Opis KRÓTKO rzeki : Wisła i Odra

Opis KRÓTKO rzeki : Wisła i Odra...

Geografia

podaj przykłady rzek na świecie z ujściem lejkowatym i deltowatym oraz z ustrojem śnieżnym , lodowcowym i deszczowym - po 2 do każego napisz jaki rodzaj ujścia mają rzeki wisła i odra

podaj przykłady rzek na świecie z ujściem lejkowatym i deltowatym oraz z ustrojem śnieżnym , lodowcowym i deszczowym - po 2 do każego napisz jaki rodzaj ujścia mają rzeki wisła i odra...