Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu

Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu

Komputery na dobre zagościły w naszych domach, zadomowiły się też w pracy i w szkole. Odgrywają ważną rolę w życiu współczesnego człowieka. Szczególnie ważny stał się łatwy i szybki dostęp do internetu. Światowa sieć komputerowa niesie ze sobą wspaniałe możliwości zdobywania informacji, kontaktów z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiana towarów konsumpcyjnych, dokonywania zakupu książek oraz innych publikacji, jak również wykonywania wielu innych czynności bez potrzeby zbędnego marnowania czasu. Nie ulega więc wątpliwości jak wiele korzyści przynosi nam dostęp do internetu, ale czy aby na pewno przynosi nam same korzyści? Otóż nie. W mojej pracy przedstawię najważniejsze zagrożenia jakie czyhają na nas w sieci.

Internet to niestety nie tylko same korzyści. Niezbędne jest uzmysłowienie sobie
drugiej strony, pokus i zagrożeń czyhających na jej użytkowników. Dotyczy to głównie osób o nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie oraz niewielkiej wiedzy na temat wszystkich możliwości pozytywnych oraz negatywnych internetu.

Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu możemy podzielić na kilka rodzajów:

psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia,
fizyczne - wzrok, postawa,
społeczne - zachowania nieetyczne, anonimowość, brak zahamowań,
przestępczość komputerowa,
moralne - łatwy dostęp (nie kontrolowany) do niepożądanych informacji,
intelektualne - bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny, „szok
informacyjny”.

Psychiczne

Istnieje niebezpieczeństwo zacierania się granic między prawdą realną a
wirtualną. Uzależnieni od Internetu utrzymują relacje z innymi ludźmi tylko poprzez sieć, nawet nie szukają związków z innymi ludźmi - szybko zastępuje je maszyna. W końcu zaczynają mieć do niej stosunek emocjonalny. Nie potrafią już normalnie komunikować się z innymi ludźmi. Tracą z nimi wszelkie związki emocjonalne, całe ich życie rozgrywa się z dala od zwykłego świata. Internetowe rozmowy, m.in. popularne czaty cieszą się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży, gdyż łatwo w nich zachować anonimowość oraz bez trudu podszyć się za kogoś kim się nie jest. Nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, w związku z tym można tu ukryć swoje wady i kompleksy. Taki typ kontaktu wytwarza jednak swego rodzaju barierę, blokadę w kontaktach w świecie realnym. Poza tym rozmowa internetowa jest ułomna, gdyż pozbawiona jest takich informacji jak intonacja i szybkość głosu oraz mowa ciała. Powoduje to częste nieporozumienia, np. czyjś żart możemy odebrać jako obrazę. Innym istotnym zagrożeniem są gry komputerowe, także gry w sieci, w których wirtualna rzeczywistość często oderwana jest od życia. Dziecko lub młodzież spędzając zbyt dużo czasu przy takich grach, samo przestaje orientować się w realiach rzeczywistości. W grach, w których trup ściele się gęsto, można w każdej chwili zacząć wszystko od nowa albo dać swojemu bohaterowi nowe życie. Występująca w wielu grach agresja, dodana do agresji widzianej przez dziecko w telewizji, wypacza jego wizję realnego świata i uodpornia na zło, które staje się czymś wszechobecnym w oczach dziecka.

Fizyczne

Internauta, który poświęca na buszowanie po sieci wiele godzin dziennie naraża na szwank swoje zdrowie. Najbardziej typowe problemy zdrowotne to: nadwyrężanie mięśni nadgarstka, naprężony kark, bóle dolnych części kręgosłupa, oczy – niewłaściwe oświetlenie powoduje męczenie się wzroku, bóle głowy i ogólne zmęczenie organizmu. Wykrzywianie kręgosłupa nadweręża naturalne wiązadła kręgów. Dzieci i młodzież będąc w okresie intensywnego rozwoju fizycznego są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia: wady wzroku, skrzywienia kręgosłupa. Może to mieć wpływ na dalsze życie młodego człowieka. Zbyt długie korzystanie z sieci u niektórych osób zwiększa ryzyko depresji. Wszystko zależy od tego, czy Internet służy zwiększaniu możliwości komunikowania się z ludźmi, czy też zastępuje bezpośrednie kontakty z innymi. Dochodzi do zmiany dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań. Pojawia się pewne zagrożenie popadnięcia w nałogi towarzyszące. Jeśli spędziliśmy w sieci całą noc, a jeszcze choć trochę zależy nam na pracy czy szkole, to musimy wspomóc wyczerpany organizm. Może dojść do sięgania po środki pobudzające. Nie ma też czasu na racjonalne odżywianie. A przecież jesteśmy w dużej mierze tym, co jemy. Dlatego należy dbać o dobre, regularne odżywianie się, o higienę pracy przy komputerze, zapewnić bezpieczne warunki pracy, właściwy sprzęt, oświetlenie, uczyć prawidłowej postawy podczas pracy na komputerze, uczyć relaksu i zmuszać do robienia przerw rekreacyjnych podczas pracy.

Społeczne

Przestępczość komputerowa, anonimowość i brak hamulców przy komputerze i w sieci często powodują zachowania nieetyczne. Zdarza się, że grzeczna i dobra uczennica rozmawiająca z kimś poprzez sieć wypluwa z siebie stek okropnych przekleństw, których nigdy nie odważyłaby się powiedzieć na głos nawet sama przed sobą. Na czatach internetowych tworzy się specyficzny slogan, który charakteryzuje się coraz większym wulgaryzmem oraz ubogim słownictwem. Buszując po sieci narażeni jesteśmy nie tylko na wypaczenie naszej kultury osobistej, ale przede wszystkim na ataki hakerów. Wiele osób przeglądających witryny internetowe nie zdaje sobie sprawy, że przez większość czasu ich pobytu w sieci, zbierane są o nich informacje, do celów marketingowych lub często typowo przestępczych. Odwiedzając niektóre strony zupełnie nieświadomie pozostawiamy na nich informacje o używanym przez nas sprzęcie, o naszych danych personalnych, zainstalowanym oprogramowaniu. Na podstawie analizy plików z historią odwiedzanych przez nas stron można uzyskać informację o naszych zainteresowaniach. Ponadto czasami poprzez wykorzystanie „dziur" czyli błędów w kodzie oprogramowania obce osoby mogą uzyskać dostęp do zasobów na naszych dyskach. Podobnie wygląda sytuacja z dokonywaniem wszelkiego rodzaju transakcji za pośrednictwem „Internetu" przy użyciu kart kredytowych. Podczas realizacji tego typu operacji narażeni jesteśmy na przechwycenie numeru naszej karty kredytowej przez niepowołaną osobę. Jeżeli chcemy zminimalizować zagrożenie związane z różnego rodzaju przykrymi niespodziankami musimy podchodzić do podawania w Internecie jakichkolwiek danych z dużą nieufnością a zwłaszcza powinno się unikać wypełniania różnego rodzaju formularzy gdzie zmuszeni jesteśmy do podawania informacji o sobie. Internet to również zagrożenie wirusami komputerowymi. Niewielu użytkowników Internetu zdaje sobie sprawę, iż zaraz po włączeniu się do sieci, ich komputery mogą być skanowane przez komputerowych włamywaczy pod kątem znalezienia luk w konfiguracji oprogramowania, uzyskania informacji o otwartych portach itp. Wszystkie te działania mają na celu uzyskanie jak największej ilości informacji w celu przejęcia kontroli nad komputerem ofiary. Bardzo popularne wśród komputerowych włamywaczy jest stosowanie koni trojańskich popularnie nazywanych „trojanami". Najczęściej instalowane na komputerze ofiary są za pośrednictwem poczty e-mail. Pomijając już możliwość zainfekowania komputera programem wirusowym, w ten sposób można zainstalować sobie „trojana" np. przesyłającego do sieci informacje o użytkownikach komputera oraz hasłach. Sieć Internet jest również doskonalą platformą do nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Zapewniając dosyć dużą anonimowość stała się wprost wymarzonym narzędziem dla przestępców oraz różnego rodzaju dewiantów, którzy „oswajają" swoje ofiary podając się za rówieśników nastolatków i namawiają do kontaktów, które wielokrotnie kończą się zgwałceniem nieletnich. Również osoby, reprezentujące różnego rodzaju sekty religijne ze względu na specyfikę Internetu, mają ułatwione zadanie przy nawiązywaniu nowych kontaktów oraz przekonywaniu innych do swojej ideologii i pozyskiwaniu członków sekty.

Moralne

Łatwy i niekontrolowany dostęp do informacji może zagrozić moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Problemem też jest łatwy dostęp do pornografii poprzez sieć Internet. Tradycyjny liberalny argument przeciw zakazom mówi: jeżeli ten materiał budzi twoje zgorszenie, nie oglądaj go. Nikt nie zmusza do kupowania pornograficznych pism czy oglądania scen erotycznych. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje zachowanie. Problem w tym, że dostęp do erotyki czy pornografii w Internecie jest prostszy niż w kiosku czy w wypożyczalni wideo, co nie jest dobre zwłaszcza w przypadku niepełnoletnich użytkowników sieci. To ich należy chronić przed niepożądanymi treściami. Na wiele sposobów próbuje się uchronić dzieci przed destrukcyjnym skutkiem stron o treści erotycznej czy pornograficznej, jednak najskuteczniejszą metodą pozostanie zawsze dobry kontakt z dziećmi rodziców i opiekunów, którzy kształtują zdrowe i właściwe podejście do tej delikatnej sfery życia.

Innym problemem natury moralnej jest łatwy dostęp do innych nielegalnych treści,
np.:
oferty sprzedaży pirackiego oprogramowania komputerowego oraz nagrań audio i video,
oferty sprzedaży przedmiotów pochodzących z kradzieży lub przemytu (nagminne są oferty sprzedaży sprzętu elektronicznego np. telefonów komórkowych, radioodtwarzaczy samochodowych, podzespołów komputerowych),
informacje propagujące używanie narkotyków oraz wskazujące gdzie można się w nie zaopatrzyć,
propozycje współpracy w przestępczej działalności.


Intelektualne

W strukturze zasobów intelektualnych każdego człowieka można wyróżnić dwie zasadnicze warstwy: wiedza - podkład o aktualności długotrwałej, podlegający raczej akumulacji niż wymianie, budowany w trybie poważnej pracy nad sobą oraz podkład informacyjny - o aktualności szybko przemijającej, podlegający stałemu odświeżaniu i łatwy do przyswajania. Umysł selekcjonuje napływającą informację akceptując jej wartościowy składnik, zaś po pewnym czasie bądź usuwa jako już nieaktualną, bądź przesuwa do kategorii wiedzy, jeśli jest to uzasadnione. Trzeba podkreślić, że w Internecie są tylko informacje. Bardzo często jednak mylimy informacje z wiedzą. Gdy napływ informacji jest zbyt szybki, mózg traci zdolność racjonalnej selekcji wiadomości na sensowne i nic nie warte - to się nazywa „szok informacyjny”. Jesteśmy bowiem przystosowani do przyswajania wiadomości podawanych w tempie normalnej rozmowy. Tymczasem współczesna technika, w tym także Internet, umożliwia bombardowanie użytkownika informacjami z ogromną prędkością i w ogromnych ilościach, w rezultacie czego znaczna ich część zamiast do umysłu świadomego trafia do jego podświadomości, wywołując zamęt w obszarze wiedzy. Jest dość oczywiste, że ilościowa proporcja między wymienionymi warstwami informacyjnymi powinna być utrzymywana w rozsądnych granicach, jeśli mamy mówić o człowieku normalnym i świadomym.

Uzależnienie od Internetu

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że Internet może uzależnić w taki sam
sposób jak alkohol, praca czy narkotyki. Uzależnienie początkowo jest niezauważalne. Praktycznie nieuchwytny jest stan przejściowy, gdy osoba nie jest jeszcze uzależniona, ale jest już na prostej, szybkiej drodze do rozwinięcia poważnego problemu. Gdy uświadamia ona sobie że ma problem, lub gdy otoczenie to w końcu dostrzeże, może być już głęboko uzależniona.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu

Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu

Słowo Internet to nazwa ogólnoświatowej sieci komputerowej, która jest połączeniem wielu tysięcy sieci lokalnych. Przez kolejne lata Internet przechodził wiele zmian i ro...

Informatyka

korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. MAM TO NA JUTRO! POMÓŻCIE!

korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. MAM TO NA JUTRO! POMÓŻCIE!...

Informatyka

Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu.

Zagrożenia wynikające z korzystania z internetu....

Informatyka

Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z internetu

Internet jest ogólnoświatową siecią komputerową, logicznie połączoną w jednorodną sieć adresową. Przez 40 lat swojego istnienia bardzo się zmieniał i coraz dalej rozprzestrzeniał.
Na początku internet miał być systemem wojskowy...

Język polski

Napisz jakie są według Ciebię  korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania  z komputera i internetu.

Napisz jakie są według Ciebię  korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania  z komputera i internetu....