Historia Książki

Praca znajduje się w załączniku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Historia książki

Prezentacja ukazująca dzieje książki od tabliczek glinianych do książki drukowanej. Doskonały materiał dydaktyczny na lekcję. Ja wykorzystuję ją w klasie I gimnazjum....

Filozofia

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Książka pt. „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku” autorstwa Alasdaira MacIntyre, jest lekturą napisaną w latach 1964-1965 a wydaną w roku 1966 a więc stosunkowo dawno, patrząc z punktu widz...

Kulturoznawstwo

Historia plakatu - pytania i odpowiedzi.

4 W. / wykład / cywilizacje – korzenie Europy.
A. Żydzi – Biblia, 10 przekazań
B. Grecja – cywilizacja europejska stanęła na fundamencie greckim (na estetyce greckiej)

W momencie, kiedy Rzym został podbity przez Barbarzy...

Filozofia

Historia bibliotek

HISTORIA BIBLIOTEK
Pierwsze biblioteki greckie
Biblioteka Aleksandryjska
Nie jest wykluczone, że już w pierwszym okresie rozwoju książki, kiedy nie posiadała ona cech publikacji w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, powstawały niewi...

Pedagogika

Historia wychowania

HISTORIA WYCHOWANIA

ANTYK – poglądy pedagogiczne Platona, Arystotelesa Kwinteriana.
Grecja / Police/ była państwem składających się z Panstw-Miast gdzie wartością był wolny człowiek, który gardził pracą. Pracę wykonywal...

Język polski

Czy dzisiaj w życiu, w literaturze bądź w filmie jest możliwa historia Wertera?

Koniec XVIII wieku charakteryzuje się spadkiem popularności haseł oświecenia. Mimo, że cały czas jeszcze dominuje klasycyzm pierwsi nowocześni pisarze zaczęli szukać nowych rozwiązań. Romantyzm zaczynał pomału wchodzić w życie. Nam ko...