Orientacja Proaustriacka i Prorosyjska.

Orientacja Proaustriacka- na czele stał Józef Piłsudski, wrogiem była Rosja a celem: Piłsudski uważał Rosje za głównego wroga Polski. Po wybuchu wojny zamierzał wkroczyć na teren zaboru rosyjskiego wywołał tam powstanie i na wyzwolonym obszarze utworzyć zalążek niepodległego państwa.

Orientacja Prorosyjska- na czele stał Roman Dmowski, wrogiem były Niemcy a celem: Dmowski uważał Niemcy za największego wroga Polski. Przekonywał że związek z państwami centralnymi utrwali rozbiory. Natomiast przymierze z Rosja miało zaowocować zjednoczeniem ziem polskich pod berłem cara, uznawał to za pierwszy krok ku niepodległości.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wyjaśnij (bardzo krótko) *orientacja prorosyjska *orientacja proaustriacka *orientacja paramilitarna

Wyjaśnij (bardzo krótko) *orientacja prorosyjska *orientacja proaustriacka *orientacja paramilitarna...

Język angielski

Tylko proszę o KONKRETY ;WYJAŚNIJ POJĘCIA 'ORIENTACJA PROAUSTRIACKA,'ORGANIZACJE STRZELECKIE'  ,ORIENTACJA PROROSYJSKA' JAK NAJSZYBCIEJ PROSZE

Tylko proszę o KONKRETY ;WYJAŚNIJ POJĘCIA 'ORIENTACJA PROAUSTRIACKA,'ORGANIZACJE STRZELECKIE'  ,ORIENTACJA PROROSYJSKA' JAK NAJSZYBCIEJ PROSZE...

Język angielski

Wyjaśnij w jaki sposób Polacy w czasie I Wojny Światowej przygotowywali się do odzyskania Niepodległości (w odpowiedzi użyj określeń: orientacja prorosyjska i orientacja orientacja proaustriacka).

Wyjaśnij w jaki sposób Polacy w czasie I Wojny Światowej przygotowywali się do odzyskania Niepodległości (w odpowiedzi użyj określeń: orientacja prorosyjska i orientacja orientacja proaustriacka)....

Historia

Orientacje polityczne i formacje zbrojne na ziemiach polskich w latach 1914-18. Orientacja prorosyjska, proaustryjacka i rewolucyjna. Odziała polskich formacji zbrojnych w czsie I wojny światowej.

Wybuch działań wojennych w sierpniu 1914 r. tchnął nowe życie w sprawę polską. Po raz pierwszy od 1762r. Berlin był w stanie wojny z Petersburgiem. Solidarność mocarstw rozbiorowych została przełamana. Polska stała się sceną, na któr...

Język angielski

Zad 1 Napisz za czym opowiadała się orientacja prorosyjska Romana Dmowskiego i proaustriacka Józefa Piłsudzkiego Zad 2 Zapisz kiedy i po ilu latach Polacy odzyskali Niepodległość? Kto stanął na czele niepodległości Polski. (Historia) NA JUTRO !

Zad 1 Napisz za czym opowiadała się orientacja prorosyjska Romana Dmowskiego i proaustriacka Józefa Piłsudzkiego Zad 2 Zapisz kiedy i po ilu latach Polacy odzyskali Niepodległość? Kto stanął na czele niepodległości Polski. (Historia...