Muzy i ich atrybuty.

* Kalliope (Pięknolica) - muza pieśni bohaterskiej; atrybuty: rylec i tabliczka do pisania
* Klio (Głosząca sławę) - muza historii; atrybut: zwój pergaminu trzymany w dłoni
* Euterpe (Radosna) - patronka liryki; atrybut: flet
* Taleja (Rozkoszna) - muza komedii; atrybut: maska komiczna trzymana w dłoni
* Melpomene (Śpiewająca) - muza tragedii; atrybut: trzymana w dłoni maska, przedstawiając smutną twarz
* Terpsychora (Kochająca taniec) - muza tańca; atrybut: lira
* Erato (Umiłowana) - wygrywa pieśni miłosne na cytrze
* Polihymnia (łac. bogata w pieśni) - zsyła natchnienie autorom pobożnych hymnów i pieśni; przedstawiana bez atrybutu, ale głęboko zamyślona
* Urania (Niebiańska) - muza gwiazd; atrybut: globus astralny

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Kim były muzy,Podaj ich imiona , Atrybuty ?

Kim były muzy,Podaj ich imiona , Atrybuty ?...

Historia

Bogowie i muzy.

1.Zeus
Syn Kronosa i Rei, naczelne bóstwo nieba i ziemi, bóg światłości, zsyłał deszcze, grzmoty i pioruny. Stał na straży porządku świata, sprawiedliwości, był opiekunem wszystkich plemion greckich, patronem każdego gospodarstwa r...

Historia

Starożytna Grecja.

Historia

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji

Starożytna Grecja zawsze budziła i budzi zainteresowania ludzi. Zainteresowania te były i są spowodowane dokonaniami kulturowymi, historycznymi oraz cywilizacyjnymi (jakż...

Historia

Starożytna Grecja - wierzenia, filozofowie, życie codzienne, teatr oraz sztuka.

Historia

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji

Starożytna Grecja zawsze budziła i budzi zainteresowania ludzi. Zainteresowania te były i są spowodowane dokonaniami kulturowymi, historycznymi oraz cywilizacyjnymi (jakż...

Język polski

Religia starożytnej Grecji.

Religia
Czym jest religia ?
Zjawisko społeczno-kulturowe, którego istotę określa stosunek człowieka do sacrum (świętości); na religię składają się wierzenia (mity, dogmaty), kult (obrzędy religijne) oraz w przypadku bardziej roz...