Jak napisać ogłoszenie?

Ogłoszenie:
- krótka forma wypowiedzi,
- ma na celu powiadomienie kogoś o czymś,
- może być zamieszczona: w prasie lub przekazywana przez media (radio, telewizja, Internet) albo umieszczona na tablicach ogłoszeń.

Rodzaje ogłoszeń:
a) drobne, zwane anonsami, dotyczą- kupna, sprzedaży, zguby, wynajmu,
b) oficjalne - zamieszczone przez firmy, instytucje, urzędy, charakteryzujące się stylem urzędowym,
c) forma plakatu - skierowane do wszystkich zainteresowanych o różnej formie.

Przykład
W dniu 18.06.06 r. o godzinie 17:00 w (miejsce odbycia się np. spotkania) odbędzie się zebranie (jakie? w jakim celu to zebranie?). Prosimy o przybycie (kogo?)
Z poważaniem
Podpis

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak napisać ogłoszenie? Ma być o wystawie 1 kiermaszu szkolnego. Wystawa rzeźb z mydła. W poniedziałek 1 kwietnia, o godzinie 16.00. Jak będzie 8 odpowiedzi daje najlepszą odpowiedź.

Jak napisać ogłoszenie? Ma być o wystawie 1 kiermaszu szkolnego. Wystawa rzeźb z mydła. W poniedziałek 1 kwietnia, o godzinie 16.00. Jak będzie 8 odpowiedzi daje najlepszą odpowiedź....

Język polski

jak napisać ogłoszenie

jak napisać ogłoszenie...

Język polski

jak napisać ogłoszenie o zgubionej rzeczy

jak napisać ogłoszenie o zgubionej rzeczy...

Język polski

Hej ! Jak napisać ogłoszenie o zbiórce zabawek dla dzieci ? klasa 3

Hej ! Jak napisać ogłoszenie o zbiórce zabawek dla dzieci ? klasa 3...

Język polski

jak napisać ogłoszenie o zbiórce zabawek dla chorych dzieci

jak napisać ogłoszenie o zbiórce zabawek dla chorych dzieci...

Język polski

Jak napisać ogłoszenie o spektaklu ?

Jak napisać ogłoszenie o spektaklu ?...