Cechy klimatu Polski

1) Przejściowość

W Polsce panuje klimat umiarkowany przejściowy.

Masy powietrza decydujące o charakterze klimatu Polski:

* masa powietrza polarno - morskiego, napływa znad północnego Atlantyku, jest to powietrze
wilgotne, latem chłodne a zimą ciepłe.Przynosi zachmurzenie i opady, latem ochłodzenie a zimą
odwilż;

* masa powietrza polarno - kontynentalnego, napływa znad Europy Wschodniej i Azji. Jest to
powietrze suche, latem ciepłe, a zimą mroźne. Przynosi pogodę słoneczną , bezchmurną , latem
upały a zimą mrozy;

2) Klimatyczne pory roku

Kryterium wydzielania klimatycznych pór roku są średnie temperatury dobowe.

3) Temperatury stycznia i lipca;

Izotermy - linie na mapie łączące punkty o tej samej temperaturze.

Temperatury stycznia - izotermy mają przebieg zbliżony do południkowego . Chłodniej jest na wschodzie Polski ( wpływ masy powietrzea polarno - kontynentalnego ) , a cielej na zachodzie ( wpływ mas powietrza polarno - morskiego ). Najniższe temperatury notune się w górach.

Temperatury lipca - izotermy mają przebieg zblożony do równoleżnikowego. Najcieplej jet w centrum kraju. Chłodniej na północy ( bliskość morza ) i południu ( wysokość nad poziomem morza )

Roczne sumy opadów - Średnia roczna suma opadów w Polsce wynosi około 600 mm. Najniższe opadynotowane są w centralnej Polsce ( Kujawy ). Opady poniżej średniej występują w północnej Polsce a najwysze w górach

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Cechy klimatu Polski.

Cechy Klimatu Polski

Klimat Polski zaliczamy do typu przejściowego wśród klimatów ciepłych strefy umiarkowanej.
Do głównych czynników kształtujących klimat Polski należą:
- położenie w średnich szerokościach geografi...

Geografia

Cechy klimatu Polski

Klimat Polski zaliczamy do typu przejściowego wśród klimatów ciepłych strefy umiarkowanej.
Do głównych czynników kształtujących klimat Polski należna:
- położenie w średnich szerokościach geograficznych
- usytuowanie w cen...

Geografia

Cechy klimatu Polski.

Klimat Polski zaliczamy do typu przejsciowego wsrod klimatow cieplych strefy umiarkowanej.
Do glownych czynnikow ksztaltujacych klimat Polski naleza:
- polozenie w srednich szerokosciach geograficznych
- usytuowanie w centrum Europy mied...

Geografia

cechy klimatu Polski xD

cechy klimatu Polski xD...

Geografia

4/20 Planeta Nowa 3. Podaj 4 najważniejsze cechy klimatu Polski.

4/20 Planeta Nowa 3. Podaj 4 najważniejsze cechy klimatu Polski....

Geografia

Charakterystyczne cechy klimatu Polski

Przez słowo klimat rozumie się charakterystyczny dla danego obszaru układ zjawisk atmosferycznych, wyrażony w powtarzających się przebiegach pogody. Układ ten kształtowany jest przez bilans cieplny, obieg wilgoci i krążenie mas powietrznyc...