Własności fizyczne substancji chemicznych- tabela

PATRZ ZAŁĄCZNIK

Dodaj swoją odpowiedź
Materiałoznawstwo

Charakterystyka materiałów izolacyjnych

Temat: Podział i charakterystyka materiałów izolacyjnych

1. Materiały izolacyjne ze względu na stan skupienia dzieli się na gazowe, ciekłe i stałe. (Innym kryterium podziału może być pochodzenie materiału (tabela. 1). Bardziej s...

Materiałoznawstwo

Nom- Ceramika

Budowa atomu

Elementarne cząstki budowy atomu
Od początku dwudziestego stulecia, z informacji zawartych w pracach Ernesta Rutherforda, wiadomo, że atomy są zbudowane z jądra i krążących wokół niego elektronów. Jądro atomowe...

Chemia

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów – tłuszcze, aminokwasy, białka i węglowodany.

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów, są to związki chemiczne zawierające w swoich cząsteczkach dwie lub więcej grup funkcyjnych, połączonych z rdzeniem węglowodorowym .

Właściwości fizyczne i chemiczne wielofunkcyjnych pocho...