Charakterystyka Wertera.

Scharakteryzuj wybranego bohatera literatury romantycznej, wskazując typowe cechy postawy. Oceń tę postać z punktu widzenia współczesnego odbiorcy

praca pisana w 2 klasie liceum oceniona na 10/10 pktGłówny bohater utworu J. W. Goethego pt. „Cierpienia młodego Wertera” – tytułowy Werter, jest klasycznym bohaterem romantycznym, co postaram się za chwilę wykazać.
Werter jest to młodzieniec, przedstawiony przez Goethego jako bardzo wrażliwy i posiadający niezliczoną ilość skrupułów. Jest on powodem wielu nieszczęść – będąc z jedną siostrą uwodzi drugą. Chcąc odpocząć od świata i ludzi postanawia wyjechać, jest samotnikiem – co także jest cechą typową dla bohaterów romantycznych. Werter jest wiecznie nieszczęśliwy, cierpi na tzw. „Weltschmerz” – czyli „ból istnienia”, który wyraża w listach pisanych do przyjaciela, w których opisuje dręczące go uczucia i problemy. Werter – jak każdy bohater romantyczny, nieszczęśliwie się zakochuje. Miłość staje się dla niego idee fixe, czyli wypełnia całe jego życie, swoją wybrankę – Lottę, stawia na piedestale, idealizując ją i nadając cechy prawie anielskie, co również jest postawą typową dla romantyków. Werter cierpi, nie mówiąc o tym ukochanej, wykazuje bierność i nie walczy o uczucie Lotty. Robi to między innymi, dlatego, ze zaprzyjaźnia się z jej mężem – Albertem. Nie chce unieszczęśliwić przyjaciela, a gdy nie może już dać sobie rady ze swoimi uczuciami, postanawia odebrać sobie życie. Robi to jednak tak niefortunnie, że kona przez kilka godzin, rozpamiętując różne wydarzenia z przeszłości.
Życie Wertera jest niekończącym się pasmem nieszczęść i porażek. Wszystkie zdarzenia, które mu się przytrafiają, są ściśle związane z tematem najbardziej zajmującym romantyków – miłością. Z punktu widzenia współczesnych ludzi, postawy wykazywane przez Wertera, uważane są za niekoniecznie rozsądne, czasem wręcz śmieszą. Współcześni czytelnicy nie do końca rozumieją także uczucia bohatera, dziwi ich tak wielkie przywiązanie do Lotty. Uznania nie znajdują również pewne cechy charakteru Wertera, takie jak nadmierna wrażliwość i wręcz przesadna uczuciowość, które były bardzo cenione w epoce romantyzmu.
Podsumowując, nie wszyscy współcześni odbiorcy uważają za słuszne ideały romantyków, być może, dlatego, że jest to epoka miniona...

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Wertera.

Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury z życia bohatera oraz jego stosunek do natury

Podstawowe informacje o bohaterze

Werter to ...

Język polski

Charakterystyka Wertera w oparciu o fragmenty "21 czerwca" i "12 października".

Na podstawie znajomości lektury i analizy fragmentu z "21 czerwca" i "12 października" scharakteryzuj postać Wertera

Miłość łącząca dwoje ludzi, daje najczęściej radość obojgu. Wiele razy można zobaczyć za...

Język polski

Charakterystyka Wertera (w punktach)

Motto:

"Takiej miłości każdy młodzian czeka,
tak być kochana chce każda dziewczyna;
czemuż w najświętszym z popędów człowieka
tkwi tak straszliwego cierpienia przyczyna?"

1. Werter obrazem uczuć Goethego.

Język polski

Charakterystyka Wertera.

Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury.

?Cierpienia młodego Wertera? to powieść epistolar...

Język polski

Charakterystyka Wertera.

Na podstawie analizy podanego fragmenty i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury.

"Cierpienia młodego Wertera" to powieść...

Język polski

Czy Werter jest postacią tragiczną - charakterystyka Wertera.

Motyw bohatera tragicznego zapoczątkowany w dziełach literatury antycznej, powrócił w nowej postaci w epoce duszy, serca i uczucia – romantyzmie. Silnie wyeksponowana osobowość postaci, ściśle związana z filozofią epoki - złożona, wra�...