Charakterystyka Józefa Skawińskiego z noweli Latarnik

Józef Skawiński to główny bohater noweli Henryka Sienkiewicza. Brał udział w powstaniu listopadowym, walczył na Węgrzech oraz w bitwie o Stany Zjednoczone. Jest to mężczyzna po siedemdziesiątce. Ma siwe włosy i bardzo opaloną twarz. Był bardzo odważnym żołnierzem.

Jest człowiekiem ufnym, ale znużonym tułaczką. Chce w końcu osiąść gdzieś na stałe. Często popada w melancholię. Skawiński jest człowiekiem uczciwym, pracowitym i prawdomównym. Wiele w życiu przeszedł. Jest odważny, stawia czoła niebezpieczeństwu. Sprawdza się jako latarnik, ponieważ jest bardzo sumienny. Chodził do kościoła. Nasz bohater żadnej pracy się nie boi.

Latarnik z Aspinwall jest przykładem na to, że istnieją na świecie dobrzy i pracowici ludzie. Moim zdaniem powinno by więcej takich ludzi jak Skawiński.

W ZESZYCIE PRAWIE PÓŁTOREJ STRONY ;)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Józefa Skawińskiego

Głównym bohaterem noweli H. Sienkiewicz pt.: 'Latarnik" był Skawiński. Był to mężczyzna lat siedemdziesięciu lub więcej, ale mimo wieku zachowywał żołnierską postawę. Jego włosy były zupełnie białe i twarz opalona jak u Kreolów, a...

Język polski

Charakterystyka Józefa Skawińskiego – tytułowego bohatera noweli pt. "Latarnik".

Głównym bohaterem noweli Henryka Sienkiewicza pt. „Latarnik” był Józef Skawiński. Mężczyzna ten urodził i wychował się w Polsce, jednakże od czterdziestu lat nie widział swojej utęsknionej ojczyzn. Tułał się po świecie przeżywa...

Język polski

Charakterystyka Józefa Skawińskiego - głównego bohatera "Latarnika" H. Sienkiewicza.

Henryk Sienkiewicz w swojej noweli Pt. "Latarnik" przedstawił jednego z wielu polskich emigrantów Skawińskiego, który prawie całe życie podróżował po świecie.

Pan Józef był już starszym człowiekiem bo miał "lat siedemdziesi�...

Język polski

Charakterystyka Józefa Skawińskiego.

Głownym bohaterem noweli Henryka Sienkiewicza pt. "Latarnik" jest Józef Skawiński. Był on Polakiem, który 40 lat przebywał na emigracji. Jego rodzice zmarli, kiedy on był jeszcze małym chłopcem, więc nie pamiętał ich dobrze. Ju...

Język polski

Charakterystyka Józefa Skawińskiego z Latarnika

Józef Skawiński jest bohaterem noweli Henryka Sienkiewicza pt. "Latarnik". Był to człowiek starszy, miał około siedemdziesięciu lat, ale był jeszcze czerstwy i bardzo pracowity. Z pochodzenia był Polakiem, lecz po powstaniu listopadowym wye...