Zbrodnia Katyńska

W Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński – masowe wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP (b) z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 15 000 jeńców wojennych - polskich oficerów – w dużej części pochodzących z rezerwy. Ofiary dokonanej zbrodni były pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Piatichatkach na przedmieściu Charkowa. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terenie przejściowo okupowanym przez III Rzeszę Niemiecką), co dało początek ww. terminowi. Obecnie określa on również wymordowanie ponad 7000 osób przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, nie mających statusu jeńca, choć było wśród nich ok. 1000 polskich oficerów. Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi, oraz masowość, jest według opinii Instytutu Pamięci Narodowej uważana za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko ludzkości) – co jednocześnie jest odrzucane przez Rosję.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Jakie znaczenie ma dla polaków zbrodnia katyńska?PILNE!!!! Jakie znaczenie ma dla polaków zbrodnia katyńska? PILNE!!!! bardzo proszę tylko nie kopiować z internetu

Jakie znaczenie ma dla polaków zbrodnia katyńska?PILNE!!!! Jakie znaczenie ma dla polaków zbrodnia katyńska? PILNE!!!! bardzo proszę tylko nie kopiować z internetu...

Język angielski

1.Jakie wydarzenia kryją się pod hasłem "Zbrodnia Katyńska" 2.Czy tajemnica katyńska ma wpływ na postawę młodych polaków.

1.Jakie wydarzenia kryją się pod hasłem "Zbrodnia Katyńska" 2.Czy tajemnica katyńska ma wpływ na postawę młodych polaków....

Język angielski

Krótko w 2 - 3 zdaniach wyjaśnić pojęcia : Zbrodnia Wołyńska - Zbrodnia Katyńska - Sabotaż -

Krótko w 2 - 3 zdaniach wyjaśnić pojęcia : Zbrodnia Wołyńska - Zbrodnia Katyńska - Sabotaż -...

Język angielski

zbrodnia katyńska: a)kto zabił kogo? b)w jaki sposób zbrodnia wyszła na jaw?

zbrodnia katyńska: a)kto zabił kogo? b)w jaki sposób zbrodnia wyszła na jaw?...

Język angielski

Wyjasnij krótko w 5 zdaniach co to zbrodnia katyńska Wyjaśnij krótko w 5 zdaniach co to zbrodnia wołyńska

Wyjasnij krótko w 5 zdaniach co to zbrodnia katyńska Wyjaśnij krótko w 5 zdaniach co to zbrodnia wołyńska...

Język angielski

Czym była: Zbrodnia wołyńska Zbrodnia katyńska. Daje naj

Czym była: Zbrodnia wołyńska Zbrodnia katyńska. Daje naj...