Ruchy ziemi

Cechy ruchu obiegowego - jest to ruch wokół słońca, w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, jednostajny, po orbicie w kształcie elipsy. Pełen obieg trwa 365 dni 5 godz. i 49 min. Oś ziemska nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem stałym 66,33`. Oś ziemska zachowuje położenie równoleżne do poprzedniego.

Następstwa ruchu obiegowego - zmiana wysokości słońca nad horyzontem w cyklu rocznym zmiana ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi.

Charakterystyczne pozycje ziemi to:
- 22 marca - promienie prostopadłe padają na równik, na całej ziemi dzień i noc trwają po 12 h na biegunie południowym słońce zachodzi a na północnym wschodzie.
- 22 czerwca - promienie słoneczne padają prostopadle na zwrotnik raka na półkuli północnej dzień trwa ponad 21 h, a na południowej mniej nież 21 h na biegunie północnym trwa dzień polarny a na południowym noc polarna.
- 23 września - promnienie słoneczne są prostopadłe na równik na całej ziemi dzień trwa 21 h na biegunie północnym słońce zachodzi na południowym zachodzie.
- 22 grudnia - promienie słoneczne są prostopadłe na zwrotnik koziorożca, na półkuli południowej dzień trwa 12 h, a na północnej mniej niż 12 h na biegunie południowym trwa dzień, a na północnym noc polarna.

Ruch obrotowy ziemi - to ruch ziemi wokół własnej osi
Cechy ruchu - w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara pełny obrót trwa 23 h 56 min. i 4 sek.

Następstwa ruchu obrotowego - zmiana dnia i nocy, spłaszczenie ziemi przy biegunach, pozorny ruch sklepienia niebieskiego zmiana kierunku ciał swobodnie poruszających się na półkuli PN tor ruchu odbywa się na pewno na półkuli PD tor ruchu odbywa się w lewo. Istnienie prądów morskich ocieplenie lub ochłodzenie klimatu w sąsiedztwie przepływających prądów morskich na człowieku ruch wirowy "wymusza" rachubę czasu.

Czasy na ziemi - słoneczny, określany na podstawie położenia Słońca nad horyzontem. Południe słoneczne jest wtedy, gdy słońce góruje czas urzędowy.
Czas letni to czas wschodniowo europejski strefy południka 30 E
Czas zimowy to czas środkowo europejski strefy południka 15 E

Ruch wirowy - jest to ruch ziemi wokół własnej osi z zachodu na wschód, trwający 23 h 56 min i 4 sek. W tym czasie wszystkie miejsca na ziemi zakreślają okrąg, oprócz biegunów.

Następstwa ruchu wirowego ziemi - dobowa zmiana wysokości Słońca nad horyzontem (dzień i noc). - Spłaszczenie ziemi na biegunach - przemiszczenie się fali dobywów morskich (ciąg dobowy) - działanie siły corolisa która powoduje zmianę poruszania się ciał skręcenie wiatrów i prądów morskich na półkuli północnej w prawo, a na południowej w lewo.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Ruchy Ziemi

Ziemia dokonuje dwojakiego rodzaju ruchów - ruchu obrotowego wokół własnej osi oraz ruchu obiegowego
Ruch obrotowy Ziemi (inaczej wirowy) to obrót Ziemi wokół osi w rytmie dobowych. Pełen obrót następuje w ciągu 23 godz. 56 min. 4 s....

Geografia

Wie ktoś co będzie na sprawdzianie z geografii "Ruchy Ziemi i ich następstwa " ? Proszę o pomoc, mam 2 z geografii

Wie ktoś co będzie na sprawdzianie z geografii "Ruchy Ziemi i ich następstwa " ? Proszę o pomoc, mam 2 z geografii...

Geografia

Ruchy Ziemi i jej konsekwencje

Ziemia znajduje się w nieustannym ruchu. Obraca się wokół własnej osi zjawisko to nazywamy ruchem obrotowym, a jednocześnie dokonuje obiegu wokół Słońca jest to ruch obiegowy. Oś obrotu Ziemi zmienia również położenie w przestrzeni zj...

Geografia

Ruchy ziemi i wpływ na życie mieszkańcow

Ziemia jest planetą Układu Słonecznego.
Wykonuje ruch obrotowy(wirowy) i obiegowy.
Obrotowy ruch Ziemi –wirowy ruch Ziemi – to obrót wokół własnej osi.
Obserwowany pozorny ruch Słońca i innych ciał niebieskich jest wynik...

Geografia

Ruchy ziemi

Cechy ruchu obiegowego - jest to ruch wokół słońca, w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, jednostajny, po orbicie w kształcie elipsy. Pełen obieg trwa 365 dni 5 godz. i 49 min. Oś ziemska nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem...

Geografia

Powtórzenie wiadomości z działu ,,Ruchy ziemi i ich następstwa'.

1. Ziemia we Wszechświecie.
Wszechświat jest zbiorem niezliczonej liczby skupisk gwiazd nazywanych galaktykami. Na końcach galaktyki nazwanej Drogą Mleczną znajduje się Układ Słoneczny. Ziemia jest jedną z planet Układu Słonecznego i ...