Wyprawy geograficzne

Wyprawy Portugalskie


- Henryk Żeglarz - (1394-1460), syn króla Portugalii. Dla wyłączenia z handlu muzułmańskich kupców z Afryki Północnej organizował w latach 1418-1420 wyprawy wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki. Założył w Sagres szkołę morską, w której gromadzono sprawozdania z podróży.
- Bartłomiej Diaz - (ok. 1450-1503), z pochodzenia Portugalczyk, żeglarz i odkrywca. W trakcie jednej ze swych wypraw jako pierwszy dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei (1488).
- Vasco Da Gama - (ok. 1469-1524), żeglarz portugalski, odkrywca morskiej drogi do Indii.

Wyprawy Hiszpańskie


- Krzysztof Kolumb - (1451-1506), włoski żeglarz, podróżnik, znany jako odkrywca Ameryki. W latach 1492-1493 zorganizował pierwszą wyprawę w poszukiwaniu nowej, krótszej drogi morskiej do Indii. 12 X statki Kolumba: Santa Maria, Nina i Pinta dopłynęły do wyspy, którą uznano za część Indii i nazwano San Salvador. Następnie odkrył Kubę i Haiti.
- Amerigo Vespucci - (1451-1512), włoski żeglarz i podróżnik, kupiec pochodzący z Florencji, w służbie hiszpańskiej i portugalskiej. Za życia uznany za odkrywcę Nowego Świata.
- Ferdynand Magellan - (ok. 1480-1521), portugalski żeglarz i odkrywca w służbie hiszpańskiej. W 1519 zorganizował wyprawę drogą zachodnią. Rozpoczął poszukiwania cieśniny łączącej Ocean Atlantycki i Spokojny. W październiku 1520 wyprawa dotarła do cieśniny, zwanej do dziś Cieśniną Magellana, i wypłynęła na ocean, który żeglarze nazwali Spokojnym.
- Hernan Cortez - (1485-1547), hiszpański zdobywca Meksyku, członek wyprawy, która podbiła Kubę
- Vasco Balboa - (ok. 1475-1517), konkwistador hiszpański. W 1513 r jako pierwszy Europejczyk dotarł do wybrzeży Oceanu Spokojnego, który nazwał Morzem Południowym.

Przyczyny wypraw geograficznych


- nowa technika żeglarska
- chęć sprowadzenia przypraw bez pośredników
- trudność w handlu z Indiami po opanowaniu bliskiego wschodu przez Turków
- zakończenie w XV w. wojen prowadzonych na płw. Pirenejskim o wyzwolenie ziem zajętych przez Arabów
- krążące w Europie opowieści o skarbach dalekiego wschodu

Horyzont geograficzny mieszkańców Europy


- do poznania innych krajów przyczyniły się pielgrzymki wiernych do miejsca kultu religijnego.
- najsłynniejszym podróżnikiem europejskim był Marco Polo
- w przededniu wielkich odkryć geograficznych znajomość świata przez Europejczyków nie wykraczała poza kulę wschodnią.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wielkie odkrycia geograficzne - wyprawy geograficzne - przyczyny wypraw - nowe techniki żeglugi i nawigacji daje najjjj

Wielkie odkrycia geograficzne - wyprawy geograficzne - przyczyny wypraw - nowe techniki żeglugi i nawigacji daje najjjj...

Geografia

Wielkie odkrycia geograficzne - Portugalia.

Wiek XV rozpoczął się w dziejach poznania świata nową epokę, którą nazwano okresem wielkich odkryć geograficznych. Z początku Xv wieku środkowa południa i południowo-wschodnia Europa zajęta była sprawami wewnętrznymi. Wewnętrzna sł...

Historia

U progu nowożytnego świata - przedstaw wielkie odkrycia geograficzne i ich znaczenie.

W wielu podręcznikach odkrycia geograficzne są uważane za wstęp do epoki nowożytnej, za świt renesansu. W XV wieku znane były europejczykom jedynie takie tereny jak kontynent Europejski, północna Afryka i Azja (zapewne też nie cała).
...

Historia

Wielkie odkrycia geograficzne

PRZYCZYNY WIELKICH WYPRAW GEOGRAFICZNYCH

Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, które później zaowocują kolonializmem europejskim. Te wyprawy geograficzne dały także Europejczykom nowe spojrzenie na kształt św...

Geografia

Wielkie odkrycia geograficzne

Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, które później zaowocują kolonializmem europejskim. Te wyprawy geograficzne dały także Europejczykom nowe spojrzenie na kształt świata. Przyczyny wypraw geograficznych można podzi...