Cechy dramatu antycznego

Początek tragedii greckiej sięga misteriów dionizyjskich, podczas których uczestnicy śpiewali pieśni obrzędowe ku czci Dionizosa. W pierwotnej swej postaci spektaklowa część obchodów dionizyjskich związana była z występami chórów, którym przewodził Koryfeusz, chór wykonywał pieśni zwane dytyrambami. Dalszym krokiem w kierunku wykształcenia się tragedii jako utworu scenicznego było wprowadzenie mówiącego aktora. Tę zasługę przypisuje się poecie Tespisowi.

W tragedii antycznej nie ma podziału na akty i sceny:
- prologos - zapowiedź
- parodos - wstępna pieśń chóru
- epejsodiony - sceny dialogowe
- stasimony - wystąpienia chóru
- kommos - lament bohatera
- eksodos - ostatnia pieśń chóru
- epilog - część ostatnia dramatu

Cechy tragedii antycznej:
- podział na tragedię i komedię
- zasada trzech jedności: czas - 24 h, miejsce: przed pałacem w Tebach, akcja: kłótnia Kreona i Antygony
- istnienie chóru
- ograniczona liczba aktorów na scenie- 3
- aktorzy byli mężczyznami
- tragizm postaci
- konflikt tragiczny- zderzenie się dwóch przeciwnych swiatopogladow - tragiczne zakończenie
- emocje i wzruszenia po przeczytaniu lub obejrzeniu

Katharsis: w poetyce Arystotelesa termin określania estetyczno - emocjonalnego funkcji tragedii, polegającej na wyzwoleniu się widza z uczucia strachu i litości poprzez intensywne ich przeżycie.

Stan oczyszczenia, wyładowania się, wyżycia się, który ma nastąpić pod wpływem oglądalnego przedstawienia, w dzisiejszych czasach można to osiągnąć poprzez pójście do kina, teatru.

W dramacie antycznym pojawia się wieszcz - pośrednik ludzi z Bogiem.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jakie są cechy dramatu antycznego?

Jakie są cechy dramatu antycznego?...

Język polski

Cechy dramatu antycznego na przykładzie "Antygony"

1. jednosć miejsca, akcji i czasu ( akcja jednowątkowa, zakazany czyn Antygony i jego konsekwencje, jedna doba, przed świtem do zachodu słonca, miejsce akcji- pałac w Tebach)
2. ograniczona ilość aktorów (trzech)- zawsze jednak dialog pr...

Język polski

Cechy i budowa dramatu antycznego

Cechy dramatu antycznego:
1. Światem kieruje przeznaczenie
2. Tzw. 3 jedności - czasu, miejsc, akacji
3. Występuje maksymalnie 3 aktorów mezczyzn
4. Jednorodność
5. Ciągłość akcji
6. Motywy zaczerpnięte z mi...

Język polski

Omów cechy dramatu Szekspirowskiego wykazując różnice w stosunku do dramatu antycznego.

Początki dramatu antycznego sięgają VI wieku p.n.e. Wówczas to w Grecji uroczyście oddawano cześć bogowi Dionizosowi - opiekunowi urodzaju, odradzającej się przyrody i wina. Ku czci tego boga śpiewano pieśni i bawiono się. Wierzono, że ...

Język polski

Cechy dramatu romantycznego.

Dramat romantyczny powstał jako nowy gatunek w romantyzmie, a inspirowany był dramatem szekspirowskim (ten wyrósł z teatru ludowego Anglii). Dramat romantyczny jest różny od dramatu antycznego i klasycznego.
Cechy: nieprzestrzeganie klasy...