Cechy dramatu antycznego

Początek tragedii greckiej sięga misteriów dionizyjskich, podczas których uczestnicy śpiewali pieśni obrzędowe ku czci Dionizosa. W pierwotnej swej postaci spektaklowa część obchodów dionizyjskich związana była z występami chórów, którym przewodził Koryfeusz, chór wykonywał pieśni zwane dytyrambami. Dalszym krokiem w kierunku wykształcenia się tragedii jako utworu scenicznego było wprowadzenie mówiącego aktora. Tę zasługę przypisuje się poecie Tespisowi.

W tragedii antycznej nie ma podziału na akty i sceny:
- prologos - zapowiedź
- parodos - wstępna pieśń chóru
- epejsodiony - sceny dialogowe
- stasimony - wystąpienia chóru
- kommos - lament bohatera
- eksodos - ostatnia pieśń chóru
- epilog - część ostatnia dramatu

Cechy tragedii antycznej:
- podział na tragedię i komedię
- zasada trzech jedności: czas - 24 h, miejsce: przed pałacem w Tebach, akcja: kłótnia Kreona i Antygony
- istnienie chóru
- ograniczona liczba aktorów na scenie- 3
- aktorzy byli mężczyznami
- tragizm postaci
- konflikt tragiczny- zderzenie się dwóch przeciwnych swiatopogladow - tragiczne zakończenie
- emocje i wzruszenia po przeczytaniu lub obejrzeniu

Katharsis: w poetyce Arystotelesa termin określania estetyczno - emocjonalnego funkcji tragedii, polegającej na wyzwoleniu się widza z uczucia strachu i litości poprzez intensywne ich przeżycie.

Stan oczyszczenia, wyładowania się, wyżycia się, który ma nastąpić pod wpływem oglądalnego przedstawienia, w dzisiejszych czasach można to osiągnąć poprzez pójście do kina, teatru.

W dramacie antycznym pojawia się wieszcz - pośrednik ludzi z Bogiem.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jakie są cechy dramatu antycznego?

Jakie są cechy dramatu antycznego?...

Język polski

cechy dramatu antycznego na podstawie Króla Edypa

cechy dramatu antycznego na podstawie Króla Edypa...

Język polski

Podaj przynajmniej 3 cechy dramatu antycznego, które uważasz za najważniejsze i uzasadnij wybór każdej z nich. Proszę o pomoc! Potrzebne na już

Podaj przynajmniej 3 cechy dramatu antycznego, które uważasz za najważniejsze i uzasadnij wybór każdej z nich. Proszę o pomoc! Potrzebne na już...

Język polski

Wskaż cechy dramatu antycznego na podstawie tragedii „Króla Edypa” Sofoklesa potrzebna mi pomoc w tym !

Wskaż cechy dramatu antycznego na podstawie tragedii „Króla Edypa” Sofoklesa potrzebna mi pomoc w tym !...

Język polski

cechy dramatu antycznego na przykładzie Króla Edypa 

cechy dramatu antycznego na przykładzie Króla Edypa ...

Język polski

Cechy Dramatu Antycznego. PILNE!!

Cechy Dramatu Antycznego. PILNE!!...