Redukcja wyrazów podobnych

Jeżeli w wyrażeniu algebraicznym występuje dodawanie jednomianów, to wyrażenie takie nazywamy sumą algebraiczną. Składniki, które występują w sumach algebraicznych nazywamy wyrazami sumy.
Liczbę stojącą przed zmienną (literą) nazywamy współczynnikiem liczbowym Wyrazy sumy, które różnią się co najwyżej współczynnikiem liczbowym, nazywamy wyrazami podobnymi. Dodawanie i odejmowanie wyrazów podobnych nazywamy redukcją wyrazów podobnych.

Przykład.

a + 4a + 3b - b - 2a + 3b =
3a + 5b

Wyrazy podobne w powyższym wyrażeniu to: a, 4a, (-2a) oraz 3b, (-b), 3b, które różnią się współczynnikami liczbowymi.

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Redukcja wyrazów podobnych a) 2 * (x-7) = b) -3x * (5+x) = c) -5 * ( b+3a) = d) -1/2 * (4a + 6) = e)2a * (a+3) = f) -5z * (-7 - 3z) = Z góry dzieki :)

Redukcja wyrazów podobnych a) 2 * (x-7) = b) -3x * (5+x) = c) -5 * ( b+3a) = d) -1/2 * (4a + 6) = e)2a * (a+3) = f) -5z * (-7 - 3z) = Z góry dzieki :)...

Matematyka

Redukcja wyrazów podobnych.

Redukcja wyrazów podobnych....

Matematyka

Redukcja wyrazów podobnych: -4x-7-3x+7= 4x+4-7x-1/2= Proszę o wytłumaczenie dlaczego po znaku równania czasami jest odejmowanie, a czasami dodawanie :///?

Redukcja wyrazów podobnych: -4x-7-3x+7= 4x+4-7x-1/2= Proszę o wytłumaczenie dlaczego po znaku równania czasami jest odejmowanie, a czasami dodawanie :///?...

Matematyka

1.Wyrażenia algebraiczne: a) Redukcja wyrazów podobnych: 2x+6y-8x+3y= b)Oblicz wartość wyrażenia: 3x+5 dla x-2 c)Dodawanie i odejmowanie sum algebrajicznych np. (2x+4)+(6x-2)-(6x-4)= d)Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian 6(3x-5)= , x(2x+6)

1.Wyrażenia algebraiczne: a) Redukcja wyrazów podobnych: 2x+6y-8x+3y= b)Oblicz wartość wyrażenia: 3x+5 dla x-2 c)Dodawanie i odejmowanie sum algebrajicznych np. (2x+4)+(6x-2)-(6x-4)= d)Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian 6(3x-5)= ...

Matematyka

bardzo proszę o pomoc: 1) Redukcja wyrazów podobnych x^2 + x - 7x^2 - 2x 2) Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych ( x + y ) - ( x + y ) + ( y + x ) 3) Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczna 2x (x+3) ; 6x (2x-1) 4) Rozwiązywanie r

bardzo proszę o pomoc: 1) Redukcja wyrazów podobnych x^2 + x - 7x^2 - 2x 2) Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych ( x + y ) - ( x + y ) + ( y + x ) 3) Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczna 2x (x+3) ; 6x (2x-1) 4) Rozwi...

Matematyka

Redukcja wyrazów podobnych (opuszczanie nawiasów) Przykłady: 2x+4x-5+7x= 2y-(2x+4)+(8y-3)

Redukcja wyrazów podobnych (opuszczanie nawiasów) Przykłady: 2x+4x-5+7x= 2y-(2x+4)+(8y-3)...