Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe i podziemne

Głównym elementem sieci wód powierzchniowych Pragi jest Wisła. Do niej odprowadzane są wody a licznych kanałów melioracyjnych osuszających taras zalewowy oraz wilgotne fragmenty tarasu nadzalewowego. Największym kanałom i ich budowniczowie nadali nazwy własne np. Nowe Ujście, Nawa Ulga, Wystawowy, Wawerski, Bródnowski. Malowniczym elementem sieci wód powierzchniowych są jeziora powstałe w porzuconych przez Wisłę starorzeczach. Największe z nich jest jezioro Kamionkowskie; mniejsze to jeziora na Gocławiu i Przyczółku Grochowskim. Woda gruntowa występuje w tej części Warszawy na głębokości od 0m (np. w Zakole Wawerskim) do 6 - 8 m (w obrębie wydm w Rembertowie i Wawrze). Na płytkie zaleganie wody podziemnej wskazuje między innymi występowanie torfów (płytkich i głębokich (można je obserwować np. w Zakolu Wawerskim, Olszynce Grochowskiej oraz na osuszonych obecnie łąkach Zacisza i Bródna).

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Co to są wody powierzchniowe i podziemne ? Co to jest woda mineralna?

Co to są wody powierzchniowe i podziemne ? Co to jest woda mineralna?...

Geografia

Scharakteryzuj wody powierzchniowe i podziemne w Polsce.

Scharakteryzuj wody powierzchniowe i podziemne w Polsce....

Geografia

"wody powierzchniowe i podziemne" GDZIE W POLSCE WYSTĘPUJĄ JEZIORA?

"wody powierzchniowe i podziemne" GDZIE W POLSCE WYSTĘPUJĄ JEZIORA?...

Geografia

co może być na kartkówce z geografii z kl 3 gim, z tematu wody powierzchniowe i podziemne??? prosze o szybką i konkretną odpowiedź

co może być na kartkówce z geografii z kl 3 gim, z tematu wody powierzchniowe i podziemne??? prosze o szybką i konkretną odpowiedź...

Biologia

Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne napewno ?

Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne napewno ?...