Plan wydarzeń do lektury Ten obcy I. Jurgielewiczowej

1. Rozmowa przyjaciół o pojawieniu się obcego na wyspie.
2. Rozmowa Uli z nieznajomym chłopakiem.
3. Odrzucenie pomocy przez Obcego.
4. Zenek u lekarza.
5. Kolejne spotkanie Zenka z czwórką przyjaciół.
6. Wyprawa rowerowa Julka i Mariana w celu odnalezienia wujka Zenka.
7. Pomoc załogo Zenka.
8. Bójka o Dunaja.
9. Zniknięcie Zenka z wyspy.
10. Kradzież jabłek.
11. Bohaterski czyn Zenka.
12. Wiadomość o okradzeniu przekupki przez Zenka.
13. Wieczorne spotkanie Uli i Zenka na targu w Strzemienicach.
14. Poszukiwanie Zenka przez Mariana.
15. Praca Uli przy zrywaniu porzeczek.
16. Oddanie przekupce pieniędzy.
17. Spotkanie Julka i Zenka na targu w Strzemienicach.
19 Rozmowa Pestki z mamą.
20. Pomoc doktora Zalewskiego.
21. List Zenka do Uli.
22. Wyjazd Zenka do wujka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Napisz plan wydarzeń lektury 'Ten Obcy" Ireny Jurgielewiczowej krótki do 10-12 podpunktów.

Napisz plan wydarzeń lektury 'Ten Obcy" Ireny Jurgielewiczowej krótki do 10-12 podpunktów....