Skróty klawiszowe Worda

Otwieranie i zapisywanie


CTRL + N nowy dokument
CTRL + O otwórz dokument
CTRL + W zamknij dokument
CTRL + S zapisz dokument
CTRL + P wydrukuj dokument

Kopiowanie i wklejanie


CTRL + A zaznacz wszystko
CTRL + C skopiuj do schowka
CTRL + X wytnij do schowka
CTRL + V wklej ze schowka
CTRL + Y powtórz ostatnia czynność

Formatowanie tekstu


CTRL + I pochylenie
CTRL + B pogrubienie
CTRL + U podkreślenie
CTRL + Z cofnij ostatnią akcję
SHIFT + F3 zmiana wielkości

Zmiana wielkości liter


CTRL + F3 zmiana wielkości liter
CTRL + SHIFT + < lub > zmiana wielkości litery o dwa punkty
CTRL + [ lub ] zmiana wielkości litery o jeden punkt
CTRL + SHIFT + P określanie wielkości czcionki
CTRL + SHIFT + F określanie rodzaju czcionki

Przewijanie tekstu


PAGE UP nowy dokument
PAGE DOWN otwórz dokument
CTRL + SHIFT + HOME idź na początek dokumentu
CTRL + SHIFT + END idź na koniec dokumentu

Listwa menu


CTRL + F16 aktywacja listwy menu
CTRL + SHIFT + TAB wybór listwy menu
ENTER uruchomienie opcji
TAB wybór opcji z menu

Układ tekstu


CTRL + E centruj tekst
CTRL + L wyrównanie do lewego marginesu
CTRL + R wyrównanie do prawego marginesu
CTRL + J justowanie
CTRL + Q kasowania zmian

Inne


ESC anulowanie akcji
F1 pomoc
F4 powtarza ostatnią czynność
F7 sprawdzanie pisowni
CTRL + F znajdź w tekście

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Wypisz skróty klawiszowe po myślnikach ;) : Wklej - Kopiuj - Zaznacz - Wytnij - Te skróty proszę z painta lub z worda

Wypisz skróty klawiszowe po myślnikach ;) : Wklej - Kopiuj - Zaznacz - Wytnij - Te skróty proszę z painta lub z worda...